Politika zasebnosti NutriProfits

Spoštujemo zasebnost uporabnikov naših spletnih strani, zato uporabljamo politiko varnosti zasebnosti.

Politika varstva zasebnosti

1. Ta politika varstva zasebnosti določa pravila za obdelavo in varstvo osebnih podatkov, pridobljenih od uporabnikov med njihovo uporabo spletnega mesta NutriProfits.com, ki deluje pod spletnim naslovom www.nutriprofits.com (v nadaljevanju »servis«) in ki ga nudi podjetje FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED s sedežem w Hong Kong, na naslovu: Fundamental Marketing Limited, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong, vpisano v poslovni register (Registry of Companies), ki se vodi pri Ministrstvu za trgovino, industrijo in turizem pod številko HE 371671.

2. »Uporabnik« v smislu te politike varstva zasebnosti pomeni fizično osebo, ki uporablja servis.

3. Uporaba servisa pomeni hkratno strinjanje uporabnika s pravili in pogoji, opredeljenimi v tej politiki varstva zasebnosti.


Osebni podatki

1. V skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (»uredba«) vas podjetje FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED s sedežem w Hong Kong, na naslovu: Fundamental Marketing Limited, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong, vpisano v poslovni register (Registry of Companies), ki se vodi pri Ministrstvo za trgovino, industrijo in turizem pod številko HE 371671 (v nadaljevanju »Fundamental Marketing Limited«), obvešča, da je Fundamental Marketing Limited upravljavec osebnih podatkov, ki jih uporabnik posreduje v zvezi s servisom ali med njegovo uporabo. Osebni podatki se obdelujejo v skladu z uredbo, in v primerih, kjer je to z uredbo določeno, s soglasjem uporabnika.

2. Fundamental Marketing Limited zbira izključno podatke, ki so nujno potrebni za sodelovanje v partnerskem programu, izplačilo provizij, odgovarjanje na vprašanja, zastavljena podjetju Fundamental Marketing Limited, trženje lastnih storitev in posredovanje informacij o svoji ponudbi.

3. Med registracijo računa na servisu Fundamental Marketing Limited kopiči podatke, ki jih je uporabnik vpisal v obrazce. Podatki vključujejo:

  • priimek in ime,
  • e-mail naslov,
  • naslov prebivališča ali sedeža,
  • naslov za pošiljanje,
  • telefonsko številko,
  • podatke o plačilih (v tem številka računa).

4. V primerih, v katerih se to zahteva z uredbo, uporabnik poda soglasje za obdelavo njegovih osebnih podatkov v elektronski obliki tako, da označi ustrezno polje med registracijo računa ali drugo aktivnostjo v servisu. Uporabnik lahko kadar koli prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov.

5. Posredovanje podatkov, ki so v servisu določeni kot obvezni, je prostovoljne narave, vendar pa so ti podatki nujno potrebni za registracijo računa, vključitev v partnerski program in izplačila na račun uporabnika. V primeru, da uporabnik ne posreduje zahtevanih osebnih podatkov, vključitev v partnerski program, registracija uporabnika v servis ali izplačilo provizij na račun uporabnika ne bo mogoče.

6. Temelj za obdelavo osebnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik in obdeluje Fundamental Marketing Limited, je izvajanje pravilnika, kot tudi izvajanje ukrepov na zahtevo uporabnika pred sprejemom določb pravilnika (čl. 6 odst. 1 tč. b) uredbe). V primeru trženja lastnih storitev in posredovanja informacij o svoji ponudbi, ki jih Fundamental Marketing Limited pošilja na e-mail naslov uporabnika, temelj za obdelavo osebnih podatkov uporabnika predstavlja opravljanje zakonitega interesa Fundamental Marketing Limited (čl. 6 odst. 1 tč. f uredbe). Obdelava podatkov z namenom posredovanja informacij o svojih izdelkih s strani Fundamental Marketing Limited omogoča uporabniku pridobiti informacije o trenutni ponudbi. V primeru pošiljanja spletnih novic uporabniku temelj za obdelavo podatkov predstavlja soglasje uporabnika (čl. 6 odst. 1 tč. b uredbe), ki ga lahko uporabnik kadar koli prekliče.

7. Osebni podatki uporabnika se bodo hranili v obliki, ki omogoča identifikacijo uporabnika, in ne dlje, kot je to potrebno za namene, za katere se osebni podatki zbirajo in v skladu z zakonodajo obdelujejo. Osebni podatki se bodo v zvezi s tem hranili za obdobje, ki je nujno potrebno za izvedbo določb pravilnika. Po tem obdobju se bodo podatki obdelovali še toliko časa, kot je potrebno za rešitev vseh morebitnih sporov, npr. povezanih z zahtevki (to obdobje bo vključevalo zastaralni rok za zahtevke iz pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo).

Pravice in obveznosti uporabnika

1. Uporabnik ima pravico dostopati do vsebine osebnih podatkov in zahtevati njihovo dopolnitev, posodobitev, prenos, omejitev obdelave, popravek, začasno ali stalno prekinitev njihove obdelave ali njihov izbris, če so osebni podatki nepopolni, neaktualni, nepravilni ali so bili zbrani s kršenjem zakonodaje ali niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani.

2. V primeru obdelave podatkov uporabnika z namenom trženja storitev in lastnih izdelkov lahko uporabnik kadar koli poda pisno in utemeljeno zahtevo za prenehanje obdelovanja njegovih osebnih podatkov glede na njegov poseben položaj ali ugovarja obdelavi njegovih podatkov s tem namenom.

3. Fundamental Marketing Limited omogoča izbris osebnih podatkov iz baze podatkov na zahtevo uporabnika ali na podlagi določb uredbe.

4. Fundamental Marketing Limited lahko zavrne zahtevo za izbris osebnih podatkov, če je uporabnik kršil pravilnik (splošne pogoje poslovanja) servisa ali veljavno zakonodajo ter je hranjenje osebnih podatkov nujno potrebno za pojasnitev okoliščin kršitve in določitve odgovornosti uporabnika.

5. Če uporabnik vnese v servisu kakršne koli osebne podatke drugih oseb (v tem njihovo ime in priimek, naslov, telefonsko številko ali e-mail naslov), lahko to naredi izključno pod pogojem, da ne krši veljavne zakonodaje in osebnostnih pravic teh oseb.


Varstvo podatkov

1. Z namenom varstva osebnih podatkov uporabnika pred nepooblaščenim dostopom, zbiranjem, obdelavo s kršenjem veljavne zakonodaje in spremembo, izgubo, poškodovanjem ali uničenjem so uporabljena tehnična in organizacijska sredstva, s katerimi se zagotovi, da so osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezno zaščiteni glede na nevarnosti in kategorije zaščitenih podatkov.

2. Tehnična sredstva, ki preprečujejo nepooblaščeno iskanje ali spreminjanje podatkov, uporablja zlasti upravljavec. Poleg tega so podatki, ki jih uporabnik posreduje med izpolnjevanjem in pošiljanjem spletnih obrazcev, šifrirani z uporabo certifikatov SSL.


Sprememba politike varstva zasebnosti

1. Fundamental Marketing Limited si pridržuje pravico do spreminjanja politike varstva zasebnosti in hkrati zagotavlja, da pravice uporabnika, ki izhajajo iz tega dokumenta, ne bodo omejene brez njegovega soglasja. Vse spremembe politike varstva zasebnosti bodo objavljene na spletni strani www.nutriprofits.com.