Politica de confidențialitate

Respectăm confidențialitatea Utilizatorilor serviciilor noastre de Internet - de aceea avem o Politică de Protecție a Confidențialității.

1. Politica de Protecție a Confidențialității de mai jos stabilește regulile de prelucrare și protecție a datelor personale obținute de la Utilizatori în timpul folosirii portalului de Internet NutriProfits.com, care funcționează pe adresa de Internet www.nutriprofits.com (numită în continuare „Portal”), care este oferită de către FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED cu sediul în Hong Kong, la adresa: Fundamental Marketing Limited, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong, înregistrată în Registrul Companiilor (Registry of Companies) al ministrului Comerțului, Industriei și Turisticii, la numărul HE 371671.

2. În cadrul Politicii de Protecție a Confidențialității, „Utilizatorul” este persoana fizică care utilizează Portalul.

3. Utilizarea Portalului este considerată ca și acceptul din partea Utilizatorului a condițiilor și a regulilor descrise în Politica de Protecție a Confidențialității.


Datele personale

1. În conformitate cu Hotărârea Parlamentului European și a Consiliului (CE) 2016/679 din data de 27 aprilie 2016 referitor la protecția persoanelor fizice în legătură cu protecția datelor personale („Hotărârea”) FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED cu sediul în Hong Kong, la adresa: Fundamental Marketing Limited, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong, Înregistrată în Registrul Companiilor (Registry of Companies) al ministrului Comerțului, Industriei și Turisticii, la numărul HE 371671 (denumită în continuarea Politicii de Protecție a Datelor Personale: „Fundamental Marketing Limited”), vă informează că este administratorul datelor personale indicate de către Utilizator în timpul utilizării Portalului. Datele personale sunt prelucrate în conformitate cu Hotărârea, iar în alte cazuri - cu acceptul Utilizatorului.

2. Fundamental Marketing Limited colectează numai datele care sunt indispensabile pentru participarea la programul de parteneriat, plata comisioanelor, răspunsurile la întrebările adresate către Fundamental Marketing Limited, marketingul propriilor servicii și transmiterea informațiilor despre oferta actuală.

3. În timpul înregistrării contului în cadrul Portalului Fundamental Marketing Limited, sunt colectate datele indicate de Utilizator în cadrul formularelor date la dispoziție. Aceste informații includ:

  • numele și prenumele,
  • adresa e-mail,
  • adresa de domiciliu sau sediul,
  • adresa de corespondență,
  • numărul de telefon,
  • datele despre plățile efectuate (inclusiv numărul contului bancar).

4. În cazul situațiilor reglementate de Hotărâre, acordul din partea Utilizatorului pentru prelucrarea datelor personale are loc sub formă electronică, prin marcarea câmpului adecvat în timpul înregistrării contului sau a efectuării altei operațiuni în cadrul Portalului. Utilizatorul are dreptul de a retrage oricând acordul său pentru prelucrarea datelor personale.

5. Datele indicate în cadrul Portalului ca și obligatorii, sunt necesare doar pentru înregistrarea contului Utilizatorului în cadrul programului de parteneriat și a plăților către Utilizator. În cazul lipsei pregătirii din partea Utilizatorului a datelor personale necesare, nu va fi posibilă intrarea Utilizatorului în programul de parteneriat, înregistrarea acestuia în Portal sau plata comisionului către Utilizator.

6. Procesarea din partea Fundamental Marketing Limited a datelor personale furnizate de Utilizator este necesară pentru punerea în aplicare a prevederilor regulamentului și - la solicitarea Utilizatorului - luarea măsurilor necesare înainte de a accepta prevederile acestuia (articolul 6 alineatul 1, punctul b) din Hotărâre. În cazul comercializării propriilor servicii și transmiterii din partea Fundamental Marketing Limited a informațiilor despre oferta sa pe adresa de e-mail furnizată de către Utilizator, prelucrarea datelor personale ale Utilizatorului constă în realizarea interesului legal al Fundamental Marketing Limited (articolul 6 alineatul 1, punctul f) din Hotărâre. Prelucrarea datelor în scopul furnizării de informații către Fundamental Marketing Limited despre produsele dumneavoastră permite furnizarea de informații Utilizatorului despre oferta actuală. În cazul serviciului Newsletter care se efectuează pentru Utilizator, baza de prelucrare a datelor este consimțământul Utilizatorului (articolul 6 alineatul 1, punctul b) din Hotărâre, pe care Utilizatorul îl poate retrage în orice moment.

7. Datele personale ale Utilizatorului vor fi stocate într-o formă care să permită identificarea Utilizatorului nu mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în conformitate cu legea. Datele personale vor fi păstrate pentru perioada necesară pentru punerea în aplicare a dispozițiilor regulamentului. După această perioadă, datele vor fi procesate pentru perioada necesară pentru a rezolva eventualele litigii - de exemplu legate de creanțe (această perioadă va include perioada de prescripție pentru revendicările conform contractului, în conformitate cu dispozițiile aplicabile).

Drepturile și obligațiile utilizatorului

1. Utilizatorul are dreptul de a accesa datele cu caracter personal și dreptul de a cere completarea, actualizarea, transferul, limitarea de prelucrare, rectificarea datelor cu caracter personal, suspendarea temporară sau permanentă a prelucrării sau îndepărtarea lor, dacă acestea sunt incomplete, neactuale, neadevărate, colectate cu încălcarea legii pentru care au fost colectate sau nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate.

2. În cazul prelucrării datelor personale pentru comercializarea propriilor produse și servicii, Utilizatorul are în orice moment dreptul de a cere (în scris și cu justificarea motivului) oprirea prelucrării datelor sale din cauza situației sale specifice sau de a se opune prelucrării datelor sale în acest scop.

3. Fundamental Marketing Limited permite Utilizatorului ștergerea datelor personale din baza de date la cererea Utilizatorului sau pe baza prevederilor Hotărârii.

4. Fundamental Marketing Limited poate refuza ștergerea informațiilor personale în cazul în care Utilizatorul a încălcat regulile Portalului sau legea aplicabilă, precum și dacă păstrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a clarifica circumstanțele încălcării și determinării responsabilității Utilizatorului.

5. În cazul în care Utilizatorul oferă orice fel de date cu caracter personal ale altor persoane (inclusiv numele, prenumele, adresa, numărul de telefon sau e-mail), poate face acest lucru numai cu condiția că nu încalcă legea aplicabilă și drepturile persoanelor terțe.


Protecția datelor

1. Pentru a asigura datele personale ale Utilizatorului împotriva accesului neautorizat, colectării de către o persoană neautorizată, prelucrarea încălcând legile aplicabile și modificarea, pierderea, deteriorarea sau distrugerea acestora, se aplică măsuri tehnice și organizaționale pentru a se asigura că datele cu caracter personal prelucrate sunt protejate în mod adecvat riscurilor și categoriilor de date protejate.

2. În mod special Administratorul are obligația de a împiedica persoanele neautorizate să achiziționeze sau să modifice datele. În plus, datele furnizate de Utilizator la completarea și trimiterea formularelor prin Internet sunt criptate prin utilizarea certificatelor SSL.


Schimbarea Politicii de Confidențialitate

1. Fundamental Marketing Limited își rezervă dreptul de modificare a Politicii de Protecție a Confidențialității și vă asigură că drepturile Utilizatorului în baza acestui document nu vor fi limitate fără acceptul acestuia. Orice fel de schimbări ale Politicii de Protecție a Confidențialității vor fi publicate pe pagina de Internet www.nutriprofits.com