Splošni pogoji poslovanja NutriProfits

Ti splošni pogoji poslovanja določajo pogoje sodelovanja med partnerjem in NutriProfits. Sprejem določb splošnih pogojev poslovanja je pogoj za vključitev v partnerski program NutriProfits. V kolikor splošnih pogojev ne sprejmete, se ne morete pridružiti k NutriProfits!

1. Vključitev v partnerski program NutriProfits

Za vključitev v partnerski program NutriProfits je treba izpolniti prijavni obrazec, ki je nato posredovan upravljavcu spletne strani NutriProfits.com. Upravljavec na podlagi posredovanih podatkov sprejme odločitev o sprejemu ali zavrnitvi prijave.

Obvezen pogoj za vključitev v partnerski program NutriProfits je sprejem teh splošnih pogojev poslovanja.

2. Uporaba promocijskih povezav in marketinškega gradiva NutriProfits

Kot udeleženec partnerskega programa NutriProfits bo partner lahko tržil izdelke, ki so na voljo v programu, z uporabo promocijskih povezav in pasic. Promocijsko gradivo, ki ga je partner prenesel s spletne strani NutriProfits.com, lahko partner razširja na svojih spletnih straneh pod pogojem, da ne delujejo v nasprotju z zakonodajo držav, v katerih je urejeno njihovo gostovanje.

NutriProfits vsakemu partnerju dodeli neizključeno licenco za uporabo promocijskega gradiva in registrirane blagovne znamke izdelkov, ki so na voljo v programu.

Prepovedano je kopiranje vsebine, ki je objavljena na spletnih straneh proizvajalcev izdelkov. Partner lahko kopira vsebino, objavljeno na spletni strani NutriProfits, ali pripravi lastno.

3. Provizije

Za prodajo, ki je bila izvedena ob uporabi promocijskih povezav, partner prejme provizijo. Višina provizije je navedena v nadzorni plošči administratorja na strani NutriProfits.com in se lahko spremeni. V primeru spremembe višine provizije bo partner o tem dejstvu obveščen 30 dni pred spremembo. Provizija velja samo za v celoti plačane in izvedene transakcije (naročilo je bilo poslano stranki). Za transakcije, ki jih je opravil partner in pri njem zaposlene osebe, se provizija ne izplača. V primeru ko stranka vrne naročeno blago ali vloži reklamacijski postopek pri izdajatelju kreditne kartice, se provizija odšteje od skupne vsote na računu partnerja. Če višina vračil in/ali reklamacij preseže 5 %, se lahko račun partnerja zapre ali nastavi v začasno mirovanje.

4. Izplačilo provizije

Dolgovane provizije so izplačane vsak mesec na način, ki ga je izbral partner. Provizije se izplačujejo mesečno, 21. dan v mesecu (ali v primeru dela prostega dneva naslednji delovni dan), in zajemajo uspešno izvedene transakcije preteklega meseca.

5. Dovoljene trženjske metode

Partnerji, ki so se pridružili partnerskemu programu NutriProfits, morajo uporabljati trženjske metode, skladne z omrežnim bontonom. Nedovoljene so kakršne koli promocijske akcije, ki se vodijo ob uporabi načina vsiljene pošte, zlasti pa je prepovedano:

  • pošiljanje e-poštnih kampanj uporabnikom, od katerih partner ni prejel soglasja za prejemanje trženjske korespondence od njega,
  • smetenje na spletnih forumih in blogih,
  • smetenje po mobilnih telefonih.

Odkritje uporabe nedovoljenih trženjskih metod se kaznuje s takojšnjim zaprtjem računa partnerja in odvzem njemu še neizplačane provizije. Če zaradi dejanj partnerja NutriProfits finančno oškodovan, bo NutriProfits obremenil partnerja s stroški nastale škode.

Nedovoljena je prodaja izdelkov na dražbenih straneh (npr. eBay ipd.).

Prepovedano se je izdajati za lastnika trgovin, ki sodelujejo z NutriProfits, in uporaba mehanizmov, ki zavajajo končne stranke.

Oddaja naročila v imenu stranke je dovoljena, vendar je v tem primeru treba vnesti njegov celoten naslov in podatke za stik (zlasti e-mail naslov).

Partner NutriProfits je zavezan upoštevati zakonodajo, ki velja v državi, v kateri promovira izdelke iz ponudbe.

Za besedila in grafični material, objavljen na straneh partnerja, je odgovoren izključno partner.

6. Sodelovanje v partnerskem programu NutriProfits

Sodelovanje v partnerskem programu NutriProfits se začne z uspešno registracijo in sprejemom splošnih pogojev poslovanja. Od sprejema splošnih pogojev poslovanja morata NutriProfits in partner izpolnjevati določila iz splošnih pogojev poslovanja. Sodelovanje v partnerskem programu NutriProfits je brezplačno.

Vsak partner ima v partnerskem programu NutriProfits samo en račun. Ena oseba ne sme ustvariti več računov. Odkritje takega ravnanja se kaznuje s takojšnjim zaprtjem vseh povezanih računov in odvzemom neizplačane provizije.

Vsak partner se strinja z obdelavo svojih osebnih podatkov na način, ki je nujno potreben za sodelovanje z NutriProfits.

7. Odstop od sodelovanja v programu NutriProfits

Partner lahko kadar koli s pisno zahtevo odstopi od sodelovanja v programu.

8. Končne določbe

Sprejem določb splošnih pogojev poslovanja hkrati pomeni sklenitev pogodbe med partnerjem in NutriProfits. Kršenje pravil splošnih pogojev poslovanja ima lahko za posledico začasno mirovanje za ukinitev računa partnerja in začasno mirovanje izplačil ali izgubo provizije.