Adatvédelem NutriProfits

Tiszteletben tartva Internetes webhelyeink Felhasználóinak adatainak védelmét, Adatvédelmi politikát alkalmazunk.

1. A jelen Adatvédelmi Politika meghatározza a Felhasználóktól a NutriProfits.com webportál használata során megszerzett személyes adatok feldolgozásának és védelmének szabályait. A NutriProfits.com, a www.nutriprofits.com, internet címen tevékenykedik (a továbbiakban „Weboldal”), melyet a FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED kezel, székhelye Hong Kong, címe: Fundamental Marketing Limited, 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong, a Kereskedelmi, Ipari és Idegenforgalmi miniszter által vezetett Társasági Nyilvántartásban (Registry of Companies) a HE 371671 számon bejegyezve.

2. A „Felhasználó“ az Adatvédelmi politika értelmezésében a Weboldalt használó természetes személy.

3. A Weboldal használata egyenértékű a jelen Adatvédelmi politikában leírt szabályok és feltételek Felhasználó általi elfogadásával.


Személyes adatok

1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló rendelet („Rendelet”) szerint a FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED, székhelye Hong Kong, címe: Fundamental Marketing Limited, 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong, a Kereskedelmi, Ipari és Idegenforgalmi miniszter által vezetett Társasági Nyilvántartásban (Registry of Companies) a HE 371671 számon bejegyezve (Adatvédelmi Politika: „Fundamental Marketing Limited”), tájékoztatja, hogy a Felhasználó által a Weboldal használatával kapcsolatosan vagy annak használata során megadott személyes adatok Adatkezelője. A személyes adatok a Rendeletnek megfelelően kerülnek feldolgozásra, valamint az annak tartalma szerinti esetekben, a Felhasználó engedélyével.

2. A Fundamental Marketing Limited kizárólagosan a partneri programban való részvételhez, a jutalék kifizetéséhez, a Fundamental Marketing Limited-hoz intézek kérdésekre való válasz megadásához, a saját szolgáltatások marketingjéhez és a saját ajánlatával kapcsolatos információ átadásához szükséges adatokat gyűjti.

3. A fiók Weboldalon történő beregisztrálása során a Fundamental Marketing Limited a publikált nyomtatványokból begyűjti a Felhasználó által megadott adatokat. Az adatok terjedelme:

  • vezetéknév és utónév,
  • e-mail cím,
  • lakcím vagy székhely,
  • levélcím,
  • telefonszám,
  • a fizetéssel kapcsolatos adatok (ebben a számlaszám).

4. A Rendelet rendelkezései által megkövetelt esetekben a Felhasználó általi, a személyes adatai feldolgozására vonatkozó engedély megadása elektronikus formában történik, a fiók beregisztrálása vagy a Weboldalon történő egyéb tevékenység során a megfelelő mező bejelölésével. A felhasználó bármikor visszavonhatja a személyes adatok feldolgozására adott engedélyt.

5. A Weboldalon szükségesként megjelölt adatok megadása önkéntes jellegű, de elengedhetetlen a fiók létrehozásához, a partneri programban való részvételhez és a Felhasználó számára történő kifizetéshez. Amennyiben a Felhasználó nem teszi hozzáférhetővé a szükséges személyi adatokat, nem lesz lehetséges a részvétel a partneri programban, a Felhasználó beregisztrálása a Webportálon, vagy a jutalék kifizetése a Felhasználó számára.

6. A Felhasználó által átadott személyes adatok Fundamental Marketing Limited általi feldolgozásának alapja a szabályzat rendelkezéseinek kitöltésének szükségessége, valamint a megfelelő lépések megtételéhez annak rendelkezéseinek elfogadása előtt (a Rendelet 6. cikkelye 1. bek. b) pontja). Saját szolgáltatás marketingje, valamint a Fundamental Marketing Limited általi, saját ajánlatával kapcsolatos információnak a Felhasználó által megadott e-mail címre küldés esetén az adatok feldolgozásának alapja a Fundamental Marketing Limited jogilag indokolt érdeke (a Rendelet 6. cikkelye 1. bek. f) pontja). Az adatoknak a Fundamental Marketing Limited saját termékeiről szóló információ küldés céljából történő átadása lehetővé teszi információ küldését a Felhasználónak az aktuális ajánlatról. Amennyiben a Felhasználó számára Hírlevél szolgáltatások kerülnek nyújtásra, az adatok feldolgozása alapja a Felhasználó engedélye (a Rendelet 6. cikkelye 1. bek. b) pontja), melyet a Felhasználó bármikor visszavonhat.

7. A Felhasználó személyes adatai a Felhasználó azonosítását lehetővé tevő formában kerül tárolásra, nem tovább, mint az szükséges azokhoz a célokhoz, amelyekért a személyes adatok gyűjtésre kerülnek és a jogszabályok szerint feldolgozásra kerülnek. Ebből kifolyólag a személyes adatok a szabályzat rendelkezéseinek teljesítéséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra. Ez után az időszak után az adatok feldolgozásra kerülnek az esetleges potenciális, pl. követelésekkel kapcsolatos viták rendezése érdekében (ez az időszak tartalmazni fogja a szerződésből eredő követelések elévülési idejét, az érvényes jogszabályoknak megfelelően).

A Felhasználó jogai és kötelességei

1. A Felhasználó jogosult betekinteni a személyes adatok tartalmába és követelheti a személyes adatok kiegészítését, frissítését, áthelyezését, feldolgozásának korlátozását, helyesbítését, azok feldolgozásának időszakos vagy tartós leállítását, vagy azok törlését, ha azok nem nem teljesek, nem aktuálisak, nem valósak, vagy a jogszabályok megsértésével kerültek megszerzésre, vagy már nincs szükség azokra azon célok teljesítéséhez, amelyek miatt megszerzésre kerültek.

2. Amennyiben a Felhasználó adatai saját szolgáltatások és termékek marketingje céljából kerülnek feldolgozásra, a Felhasználó bármikor írásos formában, megindokolva kérheti adatai feldolgozásának megszüntetését, különleges helyzetre hivatkozva, vagy ellenkezhet az adatainak ilyen célú feldolgozásával.

3. A Fundamental Marketing Limited lehetővé teszi a Felhasználó számára a személyes adatainak törlését az adatbázisból a Felhatalmazó kötetelésére vagy a Rendelet rendelkezései alapján.

4. A Fundamental Marketing Limited megtagadhatja a személyes adatok törlését, amennyiben a Felhasználó megszegte a Weboldal szabályzatát vagy az érvényben levő jogszabályokat és a személyes adatok megőrzés elengedhetetlen a szabálysértés körülményeinek megvizsgálása és a Felhasználó felelősségének megállapítása számára.

5. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon egyéb személyek személyes adatait (ebben azok vezeték és utónevét, címét, telefonszámát vagy e-mail címét) adja meg, azt kizárólagosan az érvényes jogszabályok és egyéb személyes személyes javainak megsértése nélkül teheti meg.


Az adatok védelme

1. A Felhasználó személyes adatainak nem meghatalmazott személyeknek történő kiadásával, nem jogosult személy általi gyűjtésével, az érvényes jogszabályoknak megszegésével történő feldolgozásával, valamint azok elveszítésével, megsérülésével vagy megsemmisítésével szembeni védelme céljából technikai és szervezési intézkedések kerülnek foganatosításra, a feldolgozott személyes adatoknak a veszélyeknek és védett adatok kategóriájának megfelelő védelem biztosítására.

2. Különösen az Adatkezelő alkalmaz technikai eszközöket az adatok arra nem jogosult személyek általi megszerzésének és módosításának megelőzésére. Ezen túlmenően a Felhasználó által az internetes űrlapok kitöltése és elküldése során megadott adatok az SSL tanúsítvány felhasználásával kerülnek titkosításra.


Az Adatvédelmi politika változása

1. A Fundamental Marketing Limited fenntartja magának a jogot változtatások bevezetésére az Adatvédelmi politikában és ezzel egyidejűleg biztosítja, hogy a Felhasználó jelen dokumentumból eredő jogai a beleegyezése nélkül nem kerülnek korlátozásra. Az Adatvédelmi politikában bekövetkező bármilyen változások a www.nutriprofits.com webportálon kerülnek közzétételre.