Personvernregler NutriProfits

Vår Personvernforordning er på plass for å respektere personvernet til Brukerne av våre nettsteder.

Personvernforordningen

1. Disse personvernreglene angir reglene for behandling og beskyttelse av personopplysninger innhentet fra Brukere ved bruk av nettstedet NutriProfits.com, som opererer på internettadressen www.nutriprofits.com, (heretter kalt "nettstedet"), gjort tilgjengelig av FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED basert på Hong Kong, under adressen: Fundamental Marketing Limited, 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong, registrert i Foretaksregisteret som drives av handel, industri og turismeministeren under nummert HE 371671.

2. "Brukeren" i forståelsen av Personvernforordningen betyr en fysisk person som bruker nettstedet.

3. Bruk av nettstedet tilsvarer Brukerens samtykke til vilkårene og betingelsene beskrevet i denne Personvernforordningen.


Personopplysninger

1. I henhold til Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger ("forordningen"), FUNDAMENTAL MARKETING LIMITED basert på Hong Kong, på: Fundamental Marketing Limited, 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong, oppført i Foretaksregisteret drevet av Handel, industri og turismeminister under nummer HE 371671 (referert til i Personvernforordningen som "Fundamental Marketing Limited"), informerer at den er administrator av personopplysninger levert av Brukeren i forbindelse med eller ved bruk av nettstedet. Personopplysningene behandles i samsvar med Forordningen, og i samtykke med Brukeren i tilfeller det blir påkrevd av innholdet.

2. Fundamental Marketing Limited samler kun inn data som er nødvendige for å delta i partnerprogrammet, betale provisjon, svare på spørsmål adressert til Fundamental Marketing Limited, markedsføre sine egne tjenester og dele informasjon om sine produkter.

3. Ved registreringen av en konto på nettstedet innsamler Fundamental Marketing Limited data levert av Brukeren i skjemaene. Disse dataene inkluderer:

  • etternavn og fornavn,
  • epostadresse,
  • bostedsadresse eller hovedkontor,
  • adresse for korrespondanse,
  • telefonnummer,
  • betalings data (inkludert bankkonto).

4. I tilfeller som kreves av bestemmelsene i Forordningen, samtykker Brukeren til behandling av personopplysninger i elektronisk form ved å krysse av den relevante boksen ved registrering av konto eller ved en annen aktivitet på nettstedet. Brukeren kan når som helst trekke sitt samtykke til behandling av personopplysninger.

5. Leveringen av data indikert på nettstedet som påkrevd er frivillig, men nødvendig for å registrere en konto, delta i partnerprogrammet og utføre utbetalinger til Brukeren. Dersom Brukeren ikke oppgir nødvendige personopplysninger, vil det ikke være mulig å delta i partnerprogrammet, registrere Brukeren på nettstedet eller betale provisjon til Brukeren.

6. Grunnlaget for behandling av personopplysninger oppgitt av Brukeren av Fundamental Marketing Limited er behovet for å implementere bestemmelsene i Forordningene, samt det å ta nødvendige tiltak på anmodning fra Brukeren før bestemmelsene er godtatt (artikkel 6 (1) (b) i Forordningen). I tilfeller når Fundamental Marketing Limited markedsfører sine egne tjenester og sender ut informasjon om tilbudet til e-postadressen oppgitt av Brukeren, er grunnlaget for behandling av Brukerens personopplysninger implementeringen av Fundamental Marketing Limiteds juridisk berettigede interesse (artikkel 6 (1)) (f) i Forordningen). Fundamental Marketing Limited sin databehandling med formål om å dele informasjon om sine produkter gjør det mulig for Brukeren å få informasjon om det aktuelle tilbudet. Når det gjelder levering av nyhetsbrevet til Brukeren, er grunnlaget for databehandling Brukerens samtykke (artikkel 6 (1) (b) i Forordningen), som Brukeren kan trekke til enhver tid.

7. Brukerens personopplysninger blir lagret i en form som tillater identifisering av Brukeren som Bruker ikke lenger enn det er nødvendig for å oppfylle formålene personopplysningene ble samlet for og behandlet i samsvar med loven. Personopplysninger vil derfor bli oppbevart i en periode som er nødvendig for å implementere bestemmelsene i regelverket. Etter denne perioden blir opplysningene behandlet i en periode det er nødvendig for å løse eventuelle tvister, f.eks. relatert til krav (denne perioden vil omfatte foreldelsesfristen for krav i henhold til kontrakten, i samsvar med gjeldende bestemmelser).

Brukerens rettigheter og forpliktelser

1. Brukeren har rett til tilgang til innholdet i personopplysningene og retten til å kreve supplering, oppdatering, overføring, begrensning av behandling eller rettelse av personopplysninger. Brukeren har rett til midlertidig eller permanent opphevelse av behandlingen eller fjerning av personopplysninger hvis de er ufullstendige, utdaterte, usanne eller hvis personopplysningene er samlet inn i strid med loven eller det ikke lenger er nødvendig å oppbevare de for å oppnå formålet det ble samlet inn for.

2. Dersom Brukerens personopplysninger blir behandlet med formål om å markedsføre egne produkter og tjenester, kan Brukeren når som helst sende inn en skriftlig og begrunnet forespørsel om å slutte å behandle personopplysningene grunnet sin spesielle situasjon eller motsette seg behandlingen av sine personopplysninger for dette formålet.

3. Fundamental Marketing Limited gjør det mulig for Brukeren å slette sine personopplysninger fra datasettet på forespørsel fra Brukeren eller i henhold til bestemmelsene i Forordningen.

4. Fundamental Marketing Limited kan nekte å slette personopplysninger dersom Brukeren har brutt nettstedets regler eller andre gjeldende lover, og oppbevaring av personopplysninger er nødvendig for å avklare omstendighetene ved bruddet og fastslå Brukerens ansvar.

5. Dersom Brukeren plasserer personopplysninger til andre personer på nettstedet (inkludert navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse), kan Brukeren kun gjøre det hvis de ikke bryter de gjeldende lovene og personlige rettighetene til disse personene.


Datasikkerhet

1. For å sikre Brukerens personopplysninger mot uautorisert tilgang og innsamling, behandling i strid med gjeldende lover og endring, tap, skade eller ødeleggelse, brukes tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at behandlede personopplysninger blir korrekt beskyttet i samsvar med risikoen og kategoriene av beskyttet opplysninger.

2. Spesielt bruker Administratoren tekniske midler for å forhindre uautoriserte personer i å skaffe eller endre data. I tillegg blir dataene som leveres av Brukeren når internettskjemaer fylles ut og sendes inn, kryptert ved bruk av SSL-sertifikater.


Endring av Personvernforordningen

1. Fundamental Marketing Limited forbeholder seg retten til å endre Personvernforordningen og samtidig forsikrer om at Brukerens rettigheter som følger av dette dokumentet ikke begrenses uten deres samtykke. Eventuelle endringer i Personvernforordningen vil bli publisert på nettstedet www.nutriprofits.com.