Pravilnik o zaštiti privatnosti NutriProfits

Uvažavajući privatnost korisnika naših web stranica, koristimo Pravilnik o privatnosti.

Pravila zaštite privatnosti

1. Ovaj Pravilnik o zaštiti privatnosti određuje pravila za obradu i zaštitu osobnih podataka dobivenih od Korisnika prilikom korištenja internetske stranice NutriProfits.com koji djeluje na internetskoj adresi www.nutriprofits.com (u daljnjem tekstu: web stranica), koju stavlja na raspolaganje tvrtka NUVIALAB LIMITED sa sjedištem na Cipru, na adresi: NuviaLab Limited, Kimonos 40, 3095 Limassol, Cipar upisane u Registar trgovačkih društava kojima upravlja ministar trgovine, industrije i turizma pod brojem HE 371671.

2. "Korisnik" u razumijevanju Pravilnika o zaštiti privatnosti znači fizičku osobu koja koristi web stranicu.

3. Korištenje internetske stranice je istovjetno pristanku Korisnika na uvjete i odredbe opisane u ovim Pravilima o privatnosti.


Osobni podaci

1. Sukladno sadržaju Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka ("Uredba") NUVIALAB LIMITED sa sjedištem na Cipru, na adresi: NuviaLab Limited, Kimonos 40, 3095 Limassol, Cipar, upisano u Registar trgovačkih društava koje vodi ministar trgovine, industrije i turizma pod brojem HE 371671 (navedeno u Pravilima o privatnosti: "NuviaLab"), obavještava da je administrator osobnih podataka koje daje Korisnik u vezi s korištenjem ili tijekom korištenja Internet stranice. Osobni podaci obrađuju se u skladu s Uredbom i u slučajevima koje zahtijeva njen sadržaj, uz suglasnost Korisnika.

2. NuviaLab prikuplja samo podatke koji su potrebni za sudjelovanje u partnerskom programu, plaćanje provizije, odgovaranje na pitanja koja se odnose na NuviaLab, marketing vlastitih usluga i pružanje informacija o njegovoj ponudi.

3. Tijekom registracije računa na Web stranici, NuviaLab prikuplja podatke koje Korisnik dostavlja u popunjenim obrascima. Ti podaci uključuju:

  • prezime i ime,
  • e-mail adresa,
  • adresa stanovanja ili sjedište tvrtke,
  • adresa za korespondenciju,
  • broj telefona,
  • podaci o plaćanju (uključujući broj računa).

4. U slučajevima propisanim odredbama Uredbe, pristanak Korisnika za obradu njegovih osobnih podataka odvija se u elektroničkom obliku označavanjem odgovarajućeg okvira prilikom registracije računa ili druge aktivnosti na web stranici. Korisnik može u svakom trenutku povući suglasnost na obradu osobnih podataka.

5. Pružanje podataka navedeni na web stranici kao zahtijevano je dobrovoljno, ali je potrebno kako bi mogli registrirati račun, sudjelovati u partnerskom programu i platiti Korisniku. Ako Korisnik ne osigura potrebne osobne podatke, neće biti moguće sudjelovati u partnerskom programu, registrirati Korisnika na web stranici ili platiti proviziju Korisniku.

6. Osnova za obradu osobnih podataka od strane NuviaLab a koje je Korisnik dostavio je nužnost za realizaciju odredaba Pravilnika, a na zahtjev Korisnika poduzimanja potrebne radnje prije prihvaćanja njegovih odredbi (članak 6. stavak 1. točka b) spomenute Uredbe. U slučaju marketinga vlastitih usluga i slanja putem NuviaLab informacija o svojoj ponudi na e-mail adresu Korisnika, osnova za obradu osobnih podataka Korisnika je provedba zakonski opravdanih interesa tvrtke NuviaLab (članak 6. stavak 1. točka f) Uredbe. Obrada podataka u svrhu pružanja informacija o svojim proizvodima NuviaLab omogućuje Korisniku informacije o trenutnoj ponudi. U slučaju izvršavanja Newslettera koji se obavlja za Korisnika, osnova za obradu podataka je suglasnost Korisnika (članak 6. stavak 1. točka b) Uredbe, koju Korisnik može povući u bilo kojem trenutku.

7. Osobni podaci Korisnika čuvaju se u obliku koji omogućuje identifikaciju Korisnika više od onog koji je potreban za svrhu za koju se osobni podaci prikupljaju i obrađuju u skladu sa zakonom. Stoga će se osobni podaci čuvati za razdoblje potrebno za provedbu odredbi Pravilnika. Nakon tog vremena, podaci će se obrađivati za razdoblje potrebno za rješavanje eventualnih sporova, na primjer, vezano uz potraživanja (ovo razdoblje će uključivati rok zastare potraživanja po ugovoru, u skladu s obvezujućim propisima).

Prava i obaveze Korisnika

1. Korisnik ima pravo pristupa sadržaju osobnih podataka i pravo traženja dopunjavanja, ažuriranja, prijenosa, ograničavanja obrade, ispravljanja osobnih podataka, privremene ili trajne obustave njihove obrade ili uklanjanja ako su nepotpune, zastarjele, neistinite ili su prikupljane kršenjem odredbe zakona ili više nisu potrebne za postizanje svrhe za koju su prikupljeni.

2. U slučaju obrade Korisničkih podataka u svrhu marketinga usluga i vlastitih proizvoda, Korisnik može u bilo kojem trenutku podnijeti pisani i motivirani zahtjev za prekid obrađivanja svojih podataka zbog svoje posebne situacije ili prigovora obradi njegovih podataka u tu svrhu.

3. NuviaLab dopušta korisniku brisanje njegovih osobnih podataka iz skupa podataka na zahtjev korisnika ili na temelju odredbi Uredbe.

4. NuviaLab može odbiti brisanje osobnih podataka ako Korisnik krši pravila web stranice ili važećeg zakona, a zadržavanje osobnih podataka nužno je za razjašnjenje okolnosti kršenja i utvrđivanje odgovornosti korisnika.

5. Ako Korisnik postavlja bilo kakve osobne podatke drugih osoba na web stranici (uključujući njihov ime i prezime, adresu, telefonski broj ili e-mail adresu), to može učiniti samo ako ne krši važeće zakone i osobna prava takvih osoba.


Osiguranja podataka

1. Radi zaštite osobnih podataka Korisnika od njihovog ustupanja neovlaštenim osobama,prikupljanje od strane neovlaštenih osoba, obrade u suprotnosti s važećim zakonima i izmjenama, gubitak, oštećenje ili uništenje, primjena tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita obrade podataka u skladu s prijetnjama i kategorijama podataka koji su pod zaštitom.

2. U stvarnosti, administrator koristi tehnička sredstva kako bi spriječio neovlaštene osobe da steknu ili modificiraju podatke. Osim toga, podaci koje je Korisnik dao prilikom popunjavanja i slanja internetskih obrazaca šifriraju se korištenjem SSL certifikata.


Promjena pravila zaštite privatnosti

1. NuviaLab pridržava pravo izmjene Pravila o privatnosti i istodobno osigurava da prava Korisnika koji proizlaze iz ovog dokumenta nisu ograničena bez njegovog pristanka. Sve promjene Pravila o privatnosti bit će objavljene na web stranici www.nutriprofits.com