Termeni de utilizare NutriProfits

Următorii Termeni de utilizare stabilesc regulile de cooperare între NutriProfits și Partener. Acceptarea prevederilor următoare este o condiție necesară pentru a vă alătura programului afiliat NutriProfits. Dacă nu acceptați acești Termeni de utilizare, nu trebuie să vă alăturați NutriProfits!

1. Alăturarea la programul afiliat NutriProfits

Pentru a vă alătura la programul afiliat NutriProfits, vi se solicită să completați formularul de înregistrare, care este transmis apoi către administratorul site-ul web NutriProfits.com. Administratorul acceptă sau respinge solicitarea pe baza datelor introduse în formularul de înregistrare.

O condiție necesară pentru a vă alătura programului afiliat NutriProfits este reprezentată de acceptarea Termenilor de utilizare pentru program.

2. Utilizarea linkurilor afiliate și a materialelor promoționale NutriProfits

În calitate de afiliat al NutriProfits, veți putea să promovați produse disponibile în program, utilizând linkuri și bannere promoționale. Materialele promoționale descărcate de la adresa NutriProfits.com pot fi distribuite pe site-urile dvs. web, cu condiția ca acestea să nu încalce legislația țării în care este găzduit site-ul web.

NutriProfits acordă fiecărui Partener o licență pentru utilizarea materialelor promoționale și a mărcilor comerciale pentru produsele disponibile în program.

Este interzisă copierea de conținut de pe site-urile web ale fabricanților de produse. Partenerului i se permite să copieze conținutul de pe site-ul web NutriProfits și să-și creeze propriul conținut.

3. Onorarii

Veți primi un onorariu pentru fiecare vânzare generată prin intermediul linkurilor dvs. de atribuire. Valoarea onorariului este specificată în panoul de administrare pentru NutriProfits.com și face obiectul modificărilor. Veți fi înștiințat în legătură cu orice modificări ale onorariilor cu 30 de zile înainte de modificare. Onorariul este achitat numai pentru tranzacțiile care au fost plătite integral și finalizate (produsele comandate au fost expediate către client). Tranzacțiile efectuate de către partener și de către persoanele angajate în organizația Partenerului nu fac obiectul unui onorariu. Atunci când un client returnează produsele comandate sau înregistrează o reclamație împotriva unui emitent de card de credit, onorariul va fi scăzut din soldul contului de afiliat. Dacă suma returnărilor și/sau a reclamațiilor depășește 5%, este posibilă închiderea sau suspendarea contului dvs.

4. Plata onorariilor

Onorariile neachitate sun plătite în fiecare lună, utilizând metoda de plată aleasă. Onorariile sunt plătite în cea de-a 21-a zi a fiecărei luni (sau în următoarea zi lucrătoare în cazul unei sărbători) și includ tranzacțiile finalizate din luna anterioară.

5. Tehnici de marketing permise

Li se interzice partenerilor NutriProfits să utilizeze tehnici de marketing care nu respectă codul de conduită pe internet. Se interzice utilizarea oricăror campanii promoționale care implică să se trimită. În particular, se interzice:

  • să se trimită e-mailuri către destinatari care nu și-au exprimat consimțământul de a primi comunicații de marketing de la Partener,
  • să se trimită mesaje nedorite către forumuri și bloguri,
  • să se trimită mesaje nedorite pe telefoane mobile.

Atunci când se detectează tehnici de marketing ilicite, contul dvs. de Partener va fi închis imediat, iar onorariile acumulate nu vor mai fi plătite. Dacă acțiunile Partenerului NutriProfits cauzează orice pierdere financiară din partea NutriProfits, Partenerului i se vor imputa aceste costuri.

Este interzisă publicitatea sau vânzarea ofertelor NutriProfits pe site-urile de licitații.

Nu este permis să pretindeți că sunteți deținătorul magazinelor online care colaborează cu NutriProfits și să acționați în această calitate și să utilizați mecanisme care induc în eroare clientul final.

Este posibil și permis să efectuați o comandă în numele clientului, dar în acest caz este necesar să îi furnizați adresa completă și informațiile de contact (în special adresa de e-mail).

Afiliatul NutriProfits este de asemenea obligat să respecte toate legile în vigoare în țările în care sunt promovate produse.

Menținerea și actualizarea site-uri web apartinand afiliaților poate fi făcută numai de afiliat, care este pe deplin responsabil pentru această problemă.

6. Participarea la programul afiliat NutriProfits

Participarea la programul afiliat NutriProfit începe în momentul în care v-ați înscris cu succes și ați acceptat Termenii de utilizare pentru program. Începând din acel moment, NutriProfits și Partenerul trebuie să îndeplinească cerințele stabilite în Termenii de utilizare pentru acest program afiliat. Participarea la programul afiliat NutriProfits este gratuită.

Fiecărui Partener i se permite să aibă un cont în NutriProfits. Este interzisă crearea mai multor conturi de către o singură persoană. Detectarea unor astfel de practici va cauza închiderea imediată a tuturor conturilor corespunzătoare, fără achitarea comisioanelor neplătite.

Fiecare partener este de acord cu procesarea datelor sale personale într-un mod care este necesar pentru a desfășura cooperarea cu NutriProfits.

7. Anularea participării la programul NutriProfits

Anularea participării la program este posibilă în orice moment, prin solicitarea scrisă a Partenerului.

8. Prevederi finale

Acceptarea termenilor de utilizare echivalează cu semnarea unui contract între Partener și NutriProfits. Încălcarea prevederilor poate avea drept rezultat suspendarea sau închiderea contului de Partener și suspendarea sau pierderea onorariilor acumulate.