Betingelser og vilkår NutriProfits

Følgende Vilkår og Betingelser definerer samarbeidet mellom NutriProfits og Affilierte. Samtykke til følgende bestemmelser er en forutsetning for å bli med i NutriProfits affiliate program. Hvis du ikke godtar vilkårene, bør du ikke bli med i NutriProfits!

1. Bli med i NutriProfits affiliate program

For å bli med i NutriProfits affiliate program, må du fylle ut registreringsskjema, som deretter sendes til administratoren av nettstedet NutriProfits.com. Administratoren godtar eller avviser søknaden på grunnlag av informasjonen ført inn i registreringsskjemaet.

En forutsetning for å bli med i NutriProfits affiliert program er samtykke til programmets Bruksvilkår.

2. Bruke affiliate lenker og markedsføringsmateriell fra NutriProfits

Som en affiliert av NutriProfits kan du markedsføre produkter som er tilgjengelige i programmet ved hjelp av markedsføringslenker og bannere. Markedsføringsmateriell kan lastes ned fra NutriProfits.com og distribueres på nettstedene dine, forutsatt at de ikke bryter loven i landet der nettstedet er registrert.

NutriProfits gir hver partner en lisens for bruk av markedsføringsmateriell og varemerker for produkter som er tilgjengelige i programmet.

Det er forbudt å kopiere innholdet fra produsentens nettsteder. Partner har lov til å kopiere innholdet fra NutriProfits-nettstedet og lage sitt eget innhold.

3. Godtgjørelse

Du vil motta et gebyr for hvert salg som genereres via affiliate lenkene dine. Størrelsen på godtgjørelsen er spesifisert i administrasjonspanelet til NutriProfits.com og kan endres. Du blir varslet om eventuelle endringer i godtgjørelsen 30 dager før endringen. Godtgjørelsen betales kun for transaksjoner som er fullstendig betalt og fullført (bestilte produkter er sendt til kunden). Transaksjoner utført av partneren og personer ansatt i partnerens organisasjon er ikke underlagt godtgjørelser. Når en kunde returnerer bestilte produkter eller sender inn en klage til en kredittkortutsteder, blir godtgjørelsen trukket fra din affiliert kontosaldo. Hvis beløpet for retur og / eller klager overstiger 5%, kan kontoen din bli stengt eller suspendert.

4. Utbetaling av godtgjørelse

Utbetaling av godtgjørelse skjer hver måned ved hjelp av den valgte betalingsmåten. Godtgjørelsen betales den 21. dagen hver måned (eller neste virkedag i tilfelle ferie) og inkluderer sluttførte transaksjoner fra forrige måned.

5. Tillatte markedsføringsteknikker

NutriProfits partnere kan ikke bruke markedsføringsteknikker som ikke er i samsvar med etiketten på nett. Det er forbudt å bruke reklamekampanjer som involverer spam. Spesielt er det forbudt å:

  • sende e-post til mottakere som ikke har samtykket til å motta markedsføringskommunikasjon fra partneren,
  • spamme forum og blogger,
  • spamme mobiltelefoner.

Når ulovlige markedsføringsteknikker oppdages, stenges din konto umiddelbart, og akkumulerte godtgjørelser blir ikke utbetalt. Hvis handlinger fra NutriProfits partner medfører NutriProfits økonomisk tap, blir partner belastet med disse kostnadene.

Det er forbudt å reklamere eller selge NutriProfits tilbud på auksjonsnettsteder.

Det er ikke lov å late som man er en eier av nettbutikk som samarbeider med NutriProfits og bruke mekanismer som villeder sluttkunden.

Det er mulig og tillatt å gjøre en bestilling på vegne av kunden, men i dette tilfellet er det nødvendig å oppgi fullstendig adresse og kontaktinformasjon (spesielt e-postadresse).

Affiliate av NutriProfits er også forpliktet til å overholde lover gjeldende i land der produkter markedsføres.

Vedlikehold og oppdatering av nettsteder som tilhører affiliate kan kun utføres av affiliate ansvarlig for drift av nettstedet hvor problemet har oppstått.

6. Deltakelse i NutriProfits affiliate program

Deltakelse i NutriProfits affiliate program starter når partner har registrert seg og godtatt vilkår for bruk av programmet. Fra den tiden fremover bør NutriProfits og partner oppfylle gjeldende vilkår i det tilknyttede programmet. Deltakelsen i NutriProfits affiliate program er gratis.

Hver partner har lov til å ha en konto i NutriProfits. Det er forbudt å opprette flere kontoer av en person. Oppdagelse av slik praksis vil føre til umiddelbar stenging av alle relaterte kontoer uten utbetaling av utestående provisjon.

Hver partner samtykker til behandling av personlige data på en måte som er nødvendig for å gjennomføre samarbeidet med NutriProfits.

7. Kansellering av deltakelsen i NutriProfits programmet

Kansellering av deltakelsen i programmet er mulig på hvert tidspunkt på skriftlig forespørsel fra partneren.

8. Sluttbestemmelser

Aksepteringen av Bruksvilkårene tilsvarer signering av en kontrakt mellom partner og NutriProfits. Brudd på bestemmelsene kan føre til suspensjoner eller nedleggelse av partner konto og suspensjon av innsamlet inntjening.