Säännöstö NutriProfits

Alla olevassa säännöstössä määritetään Yhteistyökumppanin ja NutriProfitsin välisen yhteistyön ehdot. Alla olevassa säännöstön asetusten hyväksyminen on välttämättön ehto NutriProfitsin kumppanuusohjelmaan ryhtymiselle. Jos et hyväksy säännöstöä, sinun ei tule ryhtyä yhteistyöhön NutriProfitsin kanssa!

1. Mukaan tuleminen NutriProfitsin kumppanuusohjelmaan

Päästäksesi mukaan NutriProfitsin kumppanuusohjelmaan sinun on täytettävä rekisteröintikaavake, joka lähetetään seuraavaksi NutriProfits.com-verkkosivun ylläpitäjälle. Ylläpitäjä päättää seuraavaksi toimitettujen tietojen perusteella hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Välttämätön ehto NutriProfitsin kumppanuusohjelman aloittamiselle on tämän säännöstön hyväksyminen.

2. NutriProfitsin mainontalinkkien sekä mainontamateriaalien hyödyntäminen

NutriProfitsin kumppanuusohjelman osapuolena voit markkinoida ohjelmassa saatavilla olevia tuotteita käyttämällä mainontalinkkejä sekä bannereita. NutriProfits.com-sivustolta ladattuja mainontamateriaaleja on mahdollista levittää verkkosivustoillasi sillä ehdolla, että ne eivät ole ristiriidassa sen maan lainsäädännön kanssa, jonka alueella sivustoja isännöidään.

NutriProfits myöntää jokaiselle Yhteistyökumppanille ei-yksinomaisen oikeuden hyödyntää mainontamateriaaleja ja ohjelmaan kuuluvien tuotteiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tuotteiden valmistajien verkkosivuilla olevien sisältöjen kopiointi kielletään. Yhteistyökumppani voi kopioida NutriProfitsin verkkosivulla olevia sisältöjä sekä laatia omiaan.

3. Provisiot

Mainontalinkkien kautta syntyneestä myyntitapahtumasta saat provision. Provision suuruus on määritetty NutriProfits.com-verkkosivun hallintopaneelissa ja se voi muuttua. Jos provision suuruus muuttuu, sinulle ilmoitetaan siitä 30 päivää etukäteen. Provision saa vain kokonaisuudessaan maksetuista ja toteutetuista maksutapahtumista (joiden seurauksena tilaus lähetettiin asiakkaalle). Yhteistyökumppanin ja hänen yhdistyksessään työskentelevien henkilöiden suorittamista maksutapahtumista ei makseta provisiota. Jos asiakas palauttaa tilatun tuotteen tai tekee reklamaation luottokortin liikkeeseenlaskijalle, provisio poistetaan yhteistyökumppanin tilin saldosta. Jos palautusten ja/tai reklamaatioiden prosentuaalinen määrä ylittää 5 %, käyttäjätilisi voidaan sulkea tai jäädyttää.

4. Provisioiden maksu

Provisiot maksetaan joka kuukausi valitsemaasi maksutapaa käyttäen. Provisiot maksetaan joka kuun 21. päivänä (tai seuraavana arkipäivänä vapaapäivien tapauksessa) ja ne käsittävät suoritetut maksutapahtumat edeltävältä kuukaudelta.

5. Sallitut markkinointimenetelmät

NutriProfitsin kumppanuusohjelmaan osallistuvien yhteistyökumppanien on käytettävä netiketin mukaisia markkinointimenetelmiä. Minkäänlaisia spammaustekniikkoihin perustuvia mainontakampanjoita ei sallita ja erityisesti kielletään seuraavat menetelmät:

  • sähköpostikampanjoiden lähettäminen sellaisille käyttäjille, jotka eivät ole ilmaisseet Yhteistyökumppanille lupaa markkinointikirjeenvaihdon vastaanottamiseen tältä,
  • spammaaminen verkkofoorumeilla ja blogeissa,
  • spammaaminen kännyköiden välityksellä.

Kiellettyjen markkinointimenetelmien käyttämisen paljastuminen aiheuttaa Yhteistyökumppanin käyttäjätilin välittömän sulkemisen ja tämän maksamattomien provisioiden lunastamisen. Jos Yhteistyökumppanin toimenpiteistä koituu NutriProfitsille taloudellisia tappioita, Yhteistyökumppanin on korvattava kyseiset kulut.

Tuotteiden myyminen verkkohuutokaupoissa (esim. Allegro, eBay yms.) on kiellettyä.

On kiellettyä tekeytyä NutriProfitsin kanssa yhteistyötä tekevien kauppojen omistajaksi ja käyttää sellaisia mekanismeja, jotka johtavat lopullista asiakasta harhaan.

On mahdollista tehdä tilaus asiakkaan nimissä, mutta tällöin on välttämätöntä antaa hänen täydelliset osoite- ja yhteystietonsa (erityisesti sähköpostiosoite).

NutriProfitsin Yhteistyökumppani sitoutuu noudattamaan sen maan lainsäädäntöä, jossa hän mainostaa tarjontaan kuuluvia tuotteita.

Vastuu teksteistä sekä kuvista, jotka on sijoitettu Yhteistyökumppanin verkkosivuille, on yksinomaan Yhteistyökumppanilla.

6. Osallistuminen NutriProfitsin kumppanuusohjelmaan

Osallistuminen NutriProfitsin kumppanuusohjelmaan alkaa harkitun rekisteröitymisen ja säännöstön hyväksymisen hetkellä. Siitä lähtien NutriProfits ja Yhteistyökumppani sitoutuvat säännöstön mukaisiin asetuksiin. Osallistuminen NutriProfitsin kumppanuusohjelmaan on maksutonta.

Kullakin Yhteistyökumppanilla voi olla vain yksi käyttäjätili NutriProfitsin kumppanuusohjelmassa. Yhden henkilön on kiellettyä luoda enemmän kuin yksi käyttäjätili. Tällaisten käytäntöjen paljastuminen merkitsee kaikkien käyttäjätilien välittömän sulkemisen ja maksamattomien provisioiden lunastamisen mahdollisuutta.

Kukin Yhteistyökumppani suostuu henkilötietojensa käsittelyyn siinä määrin, kuin se on välttämätöntä NutriProfitsin kanssa harjoitetun yhteistyön kannalta.

7. NutriProfits-ohjelmaan osallistumisen peruminen

NutriProfits-ohjelmaan osallistumisen peruminen on mahdollista minä hetkenä tahansa Yhteistyökumppanin kirjallisen ilmoituksen perusteella.

8. Loppuasetukset

Säännöstön asetusten hyväksyminen merkitsee sopimuksen tekemistä Yhteistyökumppanin ja NutriProfitsin välillä. Säännöstön asetusten rikkominen voi aiheuttaa Yhteistyökumppanin käyttäjätilin jäädyttämisen tai sulkemisen ja maksujen jäädyttämisen tai provisioiden menettämisen.