Všeobecné obchodní podmínky NutriProfits

Následující Všeobecné obchodní podmínky definují spolupráci mezi NutriProfits a partnery. Pro připojení se k NutriProfits je bezpodmínečně nutné přijetí následujících ustanovení. Pokud naše Všeobecné obchodní podmínky nepřijmete, nemůžete se k NutriProfits připojit!

1. Připojení se k partnerskému programu NutriProfits

Abyste se mohli připojit k partnerskému programu NutriProfits, musíte vyplnit registrační formulář, který se poté odešle administrátorovi webových stránek NutriProfits.com. Administrátor žádost potvrdí nebo odmítne na základě dat zadaných do registračního formuláře.

Nezbytnou podmínkou registrace do partnerského programu NutriProfits je přijetí Všeobecných obchodních podmínek programu.

2. Použití partnerských odkazů a propagačních materiálů NutriProfits

Coby partner NutriProfits budete moci propagovat produkty, které jsou v programu k dispozici, a to pomocí propagačních odkazů a bannerů. Propagační materiály stažené z NutriProfits.com můžete distribuovat na své vlastní webové stránky, za předpokladu, že neporušují zákony země, ve které jsou webové stránky hostované.

NutriProfits udělí každému partnerovi licenci na používání propagačních materiálů a ochranných známek produktů, které jsou v rámci programu k dispozici.

Je zakázáno kopírovat obsah z webových stránek výrobců produktů. Partner má povoleno kopírovat obsah z webových stránek NutriProfits a vytvářet svůj vlastní obsah.

3. Poplatky

Poplatek obdržíte za každý prodej generovaný prostřednictvím vašich doporučujících odkazů. Výše poplatku je specifikovaná na administračním panelu NutriProfits.com a může se změnit. O veškerých změnách budete informovány 30 dnů před změnou. Poplatek se vyplácí pouze za transakce, které byly uhrazeny v plné výši a dokončeny (objednané produkty byly doručeny zákazníkovi). Transakce provedené partnerem a osobami zaměstnanými v partnerské organizaci poplatku nepodléhají. Když zákazník vrátí objednané produkty nebo podá stížnost k vydavateli kreditní karty, poplatek bude odečten ze zůstatku na účtu vašeho partnera. Pokud množství vráceného zboží a/nebo stížností překročí 5 %, váš účet může být uzavřen nebo pozastaven.

4. Výplata poplatku

Nevyplacené poplatky se vyplácí každý měsíc prostřednictvím vámi zvoleného způsobu výplaty. Poplatky se vyplácejí k 21. každého měsíce (nebo v případě svátků v následující pracovní den) a zahrnují dokončené transakce z předchozího měsíce.

5. Povolené marketingové techniky

Partneři NutriProfits nesmí používat marketingové techniky, které nedodržují zásady slušného chování na internetu. Je zakázáno používat jakékoli propagační kampaně, které zahrnují spam. Zejména je zakázáno:

  • zasílat e-maily příjemcům, kteří nevyjádřili svůj souhlas s příjmem marketingových sdělení partnera,
  • spamovat fóra a blogy,
  • spamovat mobilní telefony.

V případě zjištění nepovolených marketingových technik bude váš partnerský účet okamžitě uzavřen a nahromaděné poplatky nebudou vyplaceny. Pokud činnost partnera NutriProfits způsobí společnosti NutriProfits jakoukoli finanční ztrátu, tyto náklady budou partnerovi naúčtovány.

Je zakázáno inzerovat nebo prodávat nabídky NutriProfits na aukčních webových stránkách.

Není povoleno předstírat nebo jednat jako majitel on-line obchodů, které spolupracují s NutriProfits a používat mechanismy, které koncového zákazníka matou.

Je možné a je povoleno činit nabídku jménem zákazníka, ale v takovém případě je třeba uvést jeho/její plnou adresu a kontaktní údaje (zejména e-mailovou adresu).

Partner NutriProfit je rovněž povinen dodržovat veškeré zákony platné v zemích, kde probíhá propagace produktů.

Správu a aktualizaci webových stránek, které patří partnerovi, smí provádět pouze partner, který nese v případě problému plnou zodpovědnost.

6. Účast v partnerském programu NutriProfits

Účast v partnerském programu NutriProfits začíná okamžikem, kdy se partner úspěšně zaregistruje a přijme Všeobecné obchodní podmínky. Od toho okamžiku musí společnost NutriProfits a partner plnit požadavky stanovené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách programu. Účast v partnerském programu NutriProfits je bezplatná.

Každý partner smí mít jeden účet NutriProfits. Je zakázáno, aby jeden člověk měl více účtů. Zjištění takových postupů způsobí okamžité uzavření všech souvisejících účtů bez vypořádání nevyplacených provizí.

Každý partner souhlasí, že jejich osobní údaje budou zpracovány způsobem, který je pro spolupráci s NutriProfits nezbytný.

7. Zrušení účasti v programu NutriProfits

Účast v programu lze kdykoli zrušit na základě písemné žádosti partnera.

8. Závěrečná ustanovení

Přijetí Všeobecných obchodních podmínek je ekvivalentem podpisu smlouvy mezi partnerem a společností NutriProfits. Narušení ustanovení může mít za následek pozastavení nebo uzavření partnerského účtu a zadržení nebo ztrátu nahromaděných poplatků.