Forretningsbetingelser NutriProfits

Nedenstående forretningsbetingelser fastsætter samarbejdsbetingelserne mellem Partneren og NutriProfits. En accept af betingelserne i nærværende forretningsbetingelser er en betingelse for at kunne slutte sig til partnerprogrammet NutriProfits. Hvis du ikke kan acceptere forretningsbetingelserne, bør du ikke tilmelde dig NutriProfits!

1. Tilmelding til partnerprogrammet hos NutriProfits.

Med henblik på at tilmelde sig til partnerprogrammet hos NutriProfits skal der udfyldes en registreringsformular, som efterfølgende overdrages til administratoren af Internetsiden, NutriProfits.com. På basis af de tilsendte oplysninger træffer administratoren om accept eller afvisning af anmeldelsen.

En absolut betingelse for deltagelse i partnerprogrammet hos NutriProfits er accept af nærværende forretningsbetingelser.

2. Anvendelse af kampagnelinks samt marketingmateriale fra NutriProfits

Som deltager i NutriProfits partnerprogram vil du kunne promovere produkter, som er tilgængelige i programmet, ved hjælp af kampagnelinks samt bannere. Det kampagnemateriale, som hentes fra NutriProfits.com, kan offentliggøres på dine Internetsider, på betingelse af at disse ikke virker i strid med lovgivningen i det land, hvor hostingen befinder sig.

NutriProfits giver hver Partner en ikke eksklusiv licens til anvendelse af kampagnematerialer og forbeholdte varemærker, som er tilgængelige indenfor programmet.

Det er ikke tilladt at kopiere det indhold, som ligger på vareproducenternes Internetsider. Partnerne kan kopiere indhold, som befindes sig på sider tilhørende NutriProfits, samt skabe eget indhold (tekster).

3. Provision

Du modtager provision for salg, som genereres ved anvendelse af kampagnelinks. Provisionens størrelse er angivet i administrationspanelet hos NutriProfits.com, og kan være underlagt ændringer. I tilfælde af ændring af provisionens størrelse vil du blive underrettet om dette med 30 dages varsel. Provisionen tilkommer kun for transaktioner, som er fuldt ud betalt og gennemført (bestillingen er afsendt til kunden). For transaktioner, som gennemføres af partneren og personer, som er ansat i dennes organisation, udbetales ikke provision. I tilfælde af at kunden returnerer den bestilte vare eller reklamerer denne hos udstederen af kreditkortet, vil provisionen blive fratrukket partnerens konto. Såfremt størrelsen af returneringer og/ eller reklamationer overstiger 5%, kan din konto blive lukket eller suspenderet.

4. Udbetaling af provision

Tilkommende provisioner udbetales hver måned ved anvendelse af den af dig valgte betalingsmetode. Provisioner udbetales den 21. i hver måned (eller følgende hverdag, i tilfælde af bankfridage), og inkluderer gennemførte transaktioner for foregående måned.

5. Tilladte marketingmetoder

Partnere, som gør brug af partnerprogrammet hos NutriProfits, bør gøre brug af marketingmetoder, som er i overensstemmelse med netetiketten. Det er ikke tilladt, at gennemføre nogen former for tilbudskampagner, med anvendelse af spam, og det er i særdeleshed ikke tilladt at:

  • fremsendelse af kampagne e-mails til brugere, som ikke har givet Partneren deres samtykke til at modtage marketingkorrespondance fra denne,
  • spamming af Internetfora og blogs,
  • spamming af mobiltelefoner.

Såfremt det opdages, at der anvendes ikke tilladte marketingmetoder, medfører dette omgående lukning af partnerens konto, samt inddragelse af dennes ikke udbetalt provision. Såfremt partnerens handlemåde har udsat NutriProfits for finansielle tab, vil partneren blive opkrævet omkostningerne.

Det er ikke tilladt at sælge produkter på auktionsportaler (fx Allegro, eBay og lignende).

Det er ikke tilladt at udgive sig for at være indehaver af en butik, som samarbejder med NutriProfits, eller at anvende mekanismer, som vildleder slutbrugeren.

Det er muligt at foretage bestilling i kundens navn, men i så fald er det nødvendigt at angive dennes fulde adresse- og kontaktoplysninger (i særdeleshed e-mailadresse).

NutriProfits partnere er forpligtet til at overholde love og regler gældende i det land, hvor de promoverer de tilbudte produkter.

Det er udelukkende partneren, som er ansvarlig for tekst og grafik anbragt på dennes Internetside.

6. Deltagelse i NutriProfits partnerprogram

Deltagelse i NutriProfits partnerprogram begynder i det øjeblik, hvor registreringen er korrekt gennemført og forretningsbetingelserne er accepteret. Fra dette øjeblik skal NutriProfits samt Partneren opfylde de bestemmelser, som fremgår af forretningsbetingelserne. Deltagelse i NutriProfits partnerprogram er gratis.

Hver partner må kun have en konto i NutriProfits partnerprogram. Det er ikke tilladt for en person at oprette mere end en konto. Opdagelse af en sådan adfærd kan medføre omgående lukning af alle forbundne konti samt konfiskation af ikke udbetalt provision.

Enhver partner samtykker i at dennes personoplysninger behandles i det nødvendige omfang for gennemførelsen af samarbejdet med NutriProfits.

7. Tilbagetræden fra deltagelse i NutriProfits programmet

Tilbagetræden fra deltagelse i programmet kan ske på ethvert tidspunkt, på partnerens skriftlige anmodning herom.

8. Afsluttende bestemmelser

Accept af bestemmelserne i forretningsbetingelserne er ensbetydende med indgåelse af aftale mellem partneren og NutriProfits. Overtrædelse af principperne for forretningsbetingelserne kan medføre suspension eller lukning af partnerens konto, samt suspension af udbetaling eller tab af provision.