Gebruiksvoorwaarden NutriProfits

De volgende Gebruiksvoorwaarden zetten de regels uiteen inzake de samenwerking tussen NutriProfits en de affiliate partner. U dient deze voorschriften te accepteren om u aan te sluiten bij het NutriProfits affiliate partner programma. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet acceptert, dan mag en kunt u zich niet aansluiten!

1. U aansluiten bij het NutriProfits affiliate partner programma

Om u aan te sluiten bij het NutriProfits affiliate partner programma dient u het aanmeldingsformulier in te vullen. Dit wordt vervolgens doorgestuurd naar de webbeheerder van NutriProfits.com. De beheerder accepteert of weigert de aanmelding op basis van de gegevens uit het ingevulde formulier.

U dient de gebruiksvoorwaarden te accepteren om u te kunnen aansluiten bij het NutriProfits affiliate partner programma.

2. Gebruikmaken van NutriProfits affiliate-links en promotiemateriaal

Als affiliate partner van NutriProfits krijgt u de kans om producten te promoten die beschikbaar zijn in het programma door gebruik te maken van promotielinks en -banners. Promotiemateriaal dat is gedownload vanaf NutriProfits.com mag worden verspreid op websites, mits dit geen inbreuk inhoudt op de wettelijke voorschriften van het land waar de bewuste website wordt gehost.

NutriProfits verleent iedere partner een speciale vergunning voor het gebruik van het promotiemateriaal en de handelsmerken van de producten die beschikbaar zijn in het programma.

Het is verboden om de inhoud te kopiëren vanaf websites van fabrikanten. De affiliate partner mag wel inhoud kopiëren vanaf de NutriProfits-website en mag tevens eigen inhouden aanmaken.

3. Vergoedingen

U ontvangt vergoedingen voor iedere verkooptransactie die wordt gegenereerd via uw doorverwijzingslinks. Het vergoedingsbedrag wordt aangegeven in het administratiepanel van NutriProfits.com en is vatbaar voor wijzigingen. U wordt 30 dagen van tevoren op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen aan de vergoedingen. De vergoeding wordt alleen uitbetaald voor transacties die volledig zijn betaald en afgerond (bestelde producten die zijn verzonden naar de klant). Transacties die zijn uitgevoerd door de affiliate partner zelf of diens werknemers worden niet vergoed. Wanneer een klant bestelde producten terugstuurt of een klacht indient bij de uitgever van zijn creditcard, dan zal de vergoeding worden afgetrokken van uw accountbalans. Als het bedrag van retouren en/of klachten hoger is dan 5%, dan kan uw account worden afgesloten of opgeheven.

4. Uitbetaling van vergoedingen

Nog niet uitbetaalde vergoedingen worden maandelijks uitbetaald volgens de door u gekozen betalingswijze. De vergoedingen worden uitbetaald op de 21ste dag van iedere maand (of op de volgende werkdag in geval van een vrije dag) voor de afgeronde verkooptransacties uit de vorige maand.

5. Toegestane marketingtechnieken

NutriProfits affiliate partners mogen geen gebruik maken van marketingtechniken die niet voldoen aan het zgn. netiquette. Het is verbonden om gebruik te maken van campagnes waarin spam voorkomt. In het bijzonder is het verboden om:

  • e-mails te verzenden naar ontvangers die niet akkoord zijn gegaan met het ontvangen van marketingberichten van de affiliate partner,
  • spamberichten te verzenden naar diverse fora en blogs,
  • spamberichten te verzenden naar mobiele telefoons.

Wanneer er ongeoorloofde marketingtechnieken worden opgemerkt, dan zal uw partner account onmiddellijk worden afgesloten en worden de opgebouwde vergoedingen niet uitbetaald. Indien handelingen van de NutriProfits affiliate partner leiden tot financiële verliezen, dan zal de partner worden belast met het terugbetalen van deze kosten.

Het is verboden om reclame te maken voor NutriProfit-producten of deze te verkopen op veilingsites.

Het is niet toegestaan om te doen alsof men de eigenaar is van een onlinewinkel die samenwerkt met NutriProfits en om gebruik te maken van misleidende mechanismen die zich richten tot de eindgebruiker.

Het is wel mogelijk en toegestaan om een bestelling te doen namens de klant, maar dan dient u het volledige adres en de contactinformatie (met name het e-mailadres) van deze klant op te geven.

De Affiliate NutriProfits is ook verplicht om te voldoen aan alle wetten in landen van toepassing waar de producten worden gepromoot.

Onderhouden en bijwerken van websites die behoren tot de Affiliate kan alleen worden gedaan door de Affiliate, die volledig verantwoordelijk is voor het probleem.

6. Deelname aan het NutriProfits affiliate partner programma

De deelname aan het NutriProfits affiliate partner programma gaat van start wanneer de partner zich met succes heeft aangemeld en de Gebruiksvoorwaarden van het programma heeft geaccepteerd. Vanaf dat ogenblik dienen NutriProfits en de affiliate partner zich te houden aan de vereisten die worden uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden. De deelname aan het NutriProfits affiliate partner program is gratis.

Iedere partner mag slechts één NutriProfits-account hebben, Het is verboden om meerdere accounts aan te maken voor één persoon. Wanneer er dergelijke praktijken worden opgemerkt, dan zullen alle verbonden accounts worden afgesloten en worden onbetaalde provisies niet uitbetaald.

Iedere partner gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens zodanig zullen worden bewerkt om de samenwerking met NutriProfits door te voeren.

7. Stopzetten van de deelname aan het NutriProfits programma

De deelname aan het programma kan steeds worden stopgezet op schriftelijke aanvraag van de partner.

8. Slotbepalingen

Het accepteren van de Gebruiksvoorwaarden staat gelijk met het ondertekenen van de overeenkomst tussen de partner en NutriProfits. Inbreuken tegen de voorschriften kunnen leiden tot het opheffen of afsluiten van de partner account en de opheffing of het verlies van de opgebouwde vergoedingen.