Οροι χρήσης NutriProfits

Ο ακόλουθος κανονισμός καθορίζει τους όρους συνεργασίας μεταξύ του συνεργάτη και του NutriProfits. Η αποδοχή των διατάξεων του παρακάτω κανονισμού αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα συνεργασίας NutriProfits. Εάν δεν αποδέχεστε τον κανονισμό, δεν πρέπει να ενταχθείτε στο NutriProfits!

1. Συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεργασίας NutriProfits

Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα συνεργασίας NutriProfits, πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής, η οποία στη συνέχεια διαβιβάζεται στον διαχειριστή της διαδικτυακής σελίδας NutriProfits.com. Ο διαχειριστής με βάση τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί θα αποφασίσει εάν θα αποδεχτεί ή θα απορρίψει την αίτηση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα συνεργασίας NutriProfits είναι η αποδοχή του παρόντος κανονισμού.

2. Χρησιμοποίηση διαφημιστικών συνδέσμων και υλικού μάρκετινγκ του NutriProfits

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα συνεργασίας NutriProfits, θα είστε σε θέση να προωθήσετε τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του προγράμματος χρησιμοποιώντας διαφημιστικούς συνδέσμους και banners. Τα υλικά προώθησης που έχουν ληφθεί από το NutriProfits.com μπορούν να αναρτηθούν στον ιστότοπό σας, αρκεί να μην έρχονται σε αντίθεση με το δίκαιο της χώρας στην οποία φιλοξενούνται.

Το NutriProfits χορηγεί σε κάθε συνεργάτη άδεια μη αποκλειστικής χρήσης για το διαφημιστικό υλικό και τα προστατευόμενα εμπορικά σήματα των προϊόντων που είναι διαθέσιμα στο πρόγραμμα.

Απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου ιστοσελίδων των παραγωγών προϊόντων. Ο συνεργάτης μπορεί να αντιγράψει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της NutriProfits και να δημιουργήσει το δικό του.

3. Προμήθειες

Για τις πωλήσεις που γίνονται χρησιμοποιώντας συνδέσμους προώθησης λαμβάνετε προμήθεια. Το ύψος της προμήθειας καθορίζεται στον πίνακα διαχείρισης της NutriProfits.com και μπορεί να αλλάξει. Σε περίπτωση αλλαγής του ποσοστού της προμήθειας, θα ειδοποιηθείτε 30 ημέρες νωρίτερα. Η προμήθεια αφορά μόνο συναλλαγές που πληρώνονται και εκτελούνται πλήρως (η παραγγελία έχει αποσταλεί στον πελάτη). Για συναλλαγές που έχουν γίνει από τον συνεργάτη και άτομα που απασχολούνται στην εταιρία του δεν καταβάλεται προμήθεια. Αν ο πελάτης επιστρέψει τα παραγγελθέντα προϊόντα ή υποβάλλει καταγγελία στον εκδότη της πιστωτικής κάρτας, η προμήθεια θα αφαιρεθεί από το υπόλοιπο του λογαριασμού του συνεργάτη. Εάν οι επιστροφές ή / και οι καταγγελίες υπερβαίνουν το 5%, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να κλείσει ή να ανασταλεί.

4. Πληρωμή προμήθειας

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται κάθε μήνα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πληρωμής που έχετε επιλέξει. Οι προμήθειες καταβάλλονται την 21η ημέρα κάθε μήνα (ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση μη εργάσιμης ημέρας) και περιλαμβάνουν τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τον προηγούμενο μήνα.

5. Επιτρεπόμενες μέθοδοι μάρκετινγκ

Οι συνεργάτες που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα συνεργασίας NutriProfits πρέπει να χρησιμοποιούν μεθόδους μάρκετινγκ σύμφωνες με την εθιμοτυπία του δικτύου. Δεν επιτρέπονται οποιεσδήποτε δραστηριότητες προώθησης που πραγματοποιούνται με τη χρήση τεχνικών ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, και συγκεκριμένα τα ακόλουθα:

  • αποστολή καμπάνιας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε χρήστες που δεν έχουν δώσει άδεια στον συνεργάτη για να λαμβάνουν από αυτόν αλληλογραφία μάρκετινγκ,
  • αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων σε διαδικτυακά φόρουμ και μπλογκ,
  • αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα.

Η διαπίστωση χρήσης μεθόδων μάρκετινγκ που δεν επιτρέπονται, έχει αποτέλεσμα το άμεσο κλείσιμο του λογαριασμού του συνεργάτη και δέσμευση των απλήρωτων προμηθειών του. Εάν οι ενέργειες του συνεργάτη προκαλέσουν οικονομικές απώλειες στο NutriProfits, ο συνεργάτης επιβαρύνεται με το συγκεκριμένο κόστος.

Δεν επιτρέπεται η πώληση προϊόντων σε ιστότοπους δημοπρασιών (π.χ. Allegro, eBay κ.λπ.).

Δεν επιτρέπεται η ψευδή παράθεση ιδιοκτησίας των καταστημάτων που συνεργάζονται με την NutriProfits και η χρήση μηχανισμών που παραπλανούν τον τελικό πελάτη.

Είναι δυνατή η παραγγελία για λογαριασμό του πελάτη, αλλά στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να παρέχετε πλήρη διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του (ιδίως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Ο συνεργάτης του Partner NutriProfits δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους νόμους της χώρας στην οποία προωθεί τα προϊόντα της προσφοράς.

Ο συνεργάτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τα κείμενα και τα γραφικά που τοποθετούνται στις σελίδες του.

6. Συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεργασίας NutriProfits

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεργασίας NutriProfits αρχίζει με την επιτυχή εγγραφή και την αποδοχή των κανονισμών. Από τη στιγμή αυτή η NutriProfits και ο συνεργάτης θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεργασίας NutriProfits είναι δωρεάν.

Κάθε συνεργάτης μπορεί να έχει μόνο έναν λογαριασμό συνεργασίας NutriProfits. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία πολλών λογαριασμών από ένα άτομο. Ο εντοπισμός τέτοιων πρακτικών ενέχει τον κίνδυνο άμεσου κλεισίματος όλων των σχετικών λογαριασμών και τη δέσμευση των απλήρωτων προμηθειών.

Κάθε Συνεργάτης συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων με τον τρόπο που είναι απαραίτητος για τη συνεργασία με την NutriProfits.

7. Ακύρωση συμμετοχής στο πρόγραμμα NutriProfits

Η ακύρωση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή κατόπιν γραπτής αίτησης του Συνεργάτη.

8. Τελικές διατάξεις

Η αποδοχή των διατάξεων του κανονισμού ισοδυναμεί με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του συνεργάτη και του NutriProfits. Η παραβίαση των διατάξεων του κανονισμού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή ή το κλείσιμο του λογαριασμού του συνεργάτη και την αναστολή πληρωμής ή την απώλεια της προμήθειας.