Användarvillkor NutriProfits

Följande användarvillkor presenterar reglerna för samarbete mellan NutriProfits och Partners. Godkännandet av följande regler är en förutsättning för att ansluta sig till NutriProfits affiliate programmet. Om du inte accepterar dessa användarvillkor, kommer du inte kunna ansluta dig till NutriProfits!

1. Anslutning till NutriProfits affiliate program

För att ansluta sig till NutriProfits affiliate program, är du skyldig att fylla i registreringsformuläret, som sedan sänds till administratören av NutriProfits.com webbplats. Administratören godkänner eller avslår din ansökan, beslutet grundas på de uppgifter som angetts in i registreringsformuläret.

En förutsättning för att gå med i NutriProfits affiliate programmet är accepterandet av programmets användarvillkor.

2. Användning av NutriProfits affiliate länkar och reklammaterial

Som affilierad i NutriProfits, kommer du kunna marknadsföra produkter som finns i programmet med marknadsföringslänkar och banners. Reklammaterial som laddats ner från NutriProfits.com kan distribueras på dina internetsidor, förutsatt att de inte bryter mot lagen i det land där internetsidan är hostad.

NutriProfits ger varje partner en licens för användning av reklammaterial och varumärken för de produkter som finns i programmet.

Det är förbjudet att kopiera innehåll från produktillverkarnas hemsidor. Partnern får kopiera innehållet från NutriProfits hemsida och skapa sitt eget innehåll.

3. Avgifter

Du kommer att erhålla en avgift för varje försäljning som genereras via din hänvisning/rekommendation av länkar. Beloppet av avgiften anges i administrationspanelen på NutriProfits.com och kan ändras. Du kommer att meddelas om eventuella förändringar i samband med avgifter, 30 dagar före förändringen. Avgiften betalas endast ut för de transaktioner som har blivit fullständigt betalade och avslutade (beställda produkter som har levererats till kunden). Transaktioner som görs av partner och personer som är anställda i partners organisation, är inte föremål för en avgift. När en kund returnerar beställda produkter eller lämnar in ett klagomål med en kreditkortsutgivare, kommer avgiften att dras av från ditt affiliate konto. Om mängden returer och / eller klagomål överstiger 5%, kan ditt konto stängas eller blockeras.

4. Avgift utbetalning

Obetalda avgifter betalas varje månad med din valda betalningsmetod. Avgifter betalas på den 21: a dagen i varje månad (eller nästa dag vid fall av en semester) och inkluderar slutförda transaktioner från föregående månad.

5. Tillåtna marknadsföringsmetoder

NutriProfits partner får inte använda marknadsföringsmetoder, som ej överensstämmer med nätetiketten. Det är förbjudet att använda reklamkampanjer som omfattar spam. I synnerhet är det förbjudet att:

  • skicka e-post till mottagare som inte har uttryckt sitt samtycke att ta emot marknadsföringsmaterial från en Partner,
  • spamma forum och bloggar,
  • spamma mobiltelefoner.

När olagliga marknadsföringsmetoder upptäcks, kommer partnerns konto att stängas omedelbart och de ackumulerade avgifterna kommer inte att betalas ut. Om NutriProfits Partnerns verksamhet orsakar någon ekonomisk förlust hos NutriProfits, kommer Partnern att debiteras med dessa kostnader.

Det är förbjudet att annonsera eller sälja NutriProfits erbjudanden på webbplatser med auktioner.

Det är inte tillåtet att låtsas eller agera som en ägare av nätbutiker som samarbetar med NutriProfits och använda mekanismer som vilseleder slutkunden.

Det är möjligt och tillåtet att göra en beställning på kundens vägnar, men i detta fall är det nödvändigt att ange hans /hennes fullständiga adress och kontaktuppgifter (särskilt e-postadress).

6. Deltagande i NutriProfits affiliate program

Deltagande i NutriProfits affiliate program börjar när en Partner har registrerat sig och godkänt programmets användarvillkor. Från den tidpunkten bör NutriProfits och Partner uppfylla de krav som fastställs i Användarvillkoren för affiliate programmet. Deltagandet i NutriProfits affiliate program är gratis.

Varje Partner får ha ett konto i NutriProfits. En person får ej skapa flera konton. I fall sådana åtgärder upptäckts kommer det orsaka omedelbar stängning av alla relaterade konton, utan att reglera obetalda provisioner.

Varje partner godkänner att hans/hennes personuppgifter skall behandlas på ett sätt som är nödvändigt för att genomföra ett samarbetet med NutriProfits.

7. Att avbryta deltagande i NutriProfits programmet

Att vvbryta deltagande i programmet är möjlig när som helst med en skriftlig begäran av Partnern.

8. Slutliga provisioner

Godkännandet av Användarvillkoren, innebär att underteckna ett kontrakt mellan partner och NutriProfits. Att bryta mot bestämmelserna kan leda till blockering eller stängning av partnerkonto och avstängning eller förlust av ackumulerade avgifter.