Politika Cookies

1. Zarad Vaše udobnosti sajt www.nutriprofits.com, u nastavku zavni portal, koristi fajlove cookies i slične tehnoligije, izmedju ostalog zato da bi prilagodili servis potrebama korisnika i u cilju statistike. Fajlovi Cookies su manji tekstualni fajlovi koji su slani od strane internet servisa, koji posećuje internauta, do njegovog uredjaja.

2. Cookies takodje koriste servisi, kojima se obraćamo pokazujući na primer multimediju.

3. U internet pretraživaču mogu se promeniti podešavanja u vezi sa Cookies. Izostanka tih promena znači prihvatanje primenjenih Cookies.

4. Portal koristi Cookies kao performansu, dakle koristi se za prikupljanje podataka o načinu korišćenja sajta, da bi bolje radio ili funkcionalno, što znači da dozoljava „pamćenje” podešavanja korisnika (npr. jezik, veličina slova).

5. Portal http://www.nutriprofits.com/ koristi sledeće fajlove Cookies:

 • _utma - fajl koji se zapisuje na disku kompjutera u toku prvih posećivanja date vitrine. Fajl u sebi sadrži jedinstveni identifikacioni broj, uz pomoć koga je uredjaj u stanju da analitički definiše jedinstvenog i novog korisnika,
 • _utmb - fajl cookie _utmb je odgovoran za čuvanje informacija na temu odredjene posete,
 • _utmc - fajl cookie koji saradjuje sa _utmb, čiji je zadatak utvrdjivanje, da li treba započeti praćenje novih poseta, ili takodje prikupljeni podaci treba da ostanu uključeni u postojeće posete,
 • _utmz - fajl cookie koji u sebi sadrži informacije na temu izvora poseta. Zahvaljujući njemu moguće je brojanje izmedju ostalog poseta iz pretraživača,
 • _utmt - fajl koji služi ograničenju broja zahteva,
 • PHPSESSID - fajl cookie koji održava identifikator tekuće sesije izmedju servera, na kojem je instaliran sajt a i upozorenjem korisnika, sa posredstvom koga on komunicira sa srvisom i sa sajtom,
 • Dashboard[naziv_proizvoda] - fajl korišćen u cilju pokazivanja zastave vezane sa informacijskim modalom,
 • __sharethis_cookie_test__ - fajl koji se koristi za čuvanje informacija sa linkova bloga,
 • _ga - fajl koji služi za Google Analytics.

6. Nivo zaštite od Cookies podešava se u svakom pretraživaču, do potpunog blokiranja fajlova Cookies. Povećava se nivo bezbednosti i zaštite podataka, ali takodje može onemogućiti pojedine funkcije, npr. prijavljivanje na konto pošte.

Kako se menjaju podešavanja u najpopularnijim intenet pretraživačima?

Google Chrome

Potrebno je kliknuti na meni (u desnom gornjem uglu), odeljak Podešavanja > Pokaži unapredjena podešavanja. U sekciji „Privatnost” potrebno je kliknuti na Podešavanja sadržaja. U sekciji : Fajlovi Cookie” moguće je promeniti sledećą podešavanja fajlova Cookies

 • Brisanje fajlova Cookie,
 • Uobičajeno blokiranje fajlova Cookie,
 • Uobičajeno dozvoljavanje fajlova Cookie,
 • Uobičajeno čuvanje fajlova Cookie i podataka sajtova do zatvaranja pretraživača,
 • Definisanje izuzetaka za fajlove Cookie iz konkretnih vitrina ili domena.

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Iz menija pretraživača (desni gornji ugao): Alat > Internet opcije > Privatnost, pritisak Vitrine. Klizeći podešavamo nivo, promene potvrdjujemo pritiskom OK.


Mozilla Firefox

Iz menija pretraživača (desni gornji ugao): Alat > Internet opcije > Privatnost, pritisak Vitrine. Klizeći podešavamo nivo, promene potvrdjujemo pritiskom OK.


Opera

Iz menija pretraživača: Alat >Preferencije > Unapredjene. O kolačićima odlučuje označavanje – ili ne- pozicije Kolačići.


Safari

U razvijenom meniju Safari potrebno je izabrati Preferencije i kliknuti na ikonu Sigurnost.

Na tome mestu izabira se nivo sigurnosti u oblasti „Prihvati fajlove cookie”.