Avgifter och betalning

Betalningar och avgifter på NutriProfits

Avgifter betalas månadsvis den tredje måndagen, varje månad och omfattar transaktioner från föregående månad. Betalningar görs alltid i tid med hjälp av en betalningsmetod som den affilierade föredrar.

Hur betalar NutriProfits ut avgifterna?

Under en registreringsprocess, kan den affilierade välja en bekväm betalningsmetod av avgiften. Följande betalningsmetoder är tillgängliga:

Oavsett vilken metod du väljer, kan du vara säker på att avgiften kommer att betalas i tid och kommer att omfatta alla transaktioner som gäller dig.

Intjänade belopp

Alla erbjudanden som finns i NutriProfits belönas med en transaktionsavgift. Avgiften varierar från 20% till 40% och betalas ut för varje transaktion som görs av en kund som har blivit hänvisad av partnern.

Dessutom kommer du också tjäna 10% till 20% på alla transaktioner som gjorts av återkommande kunder. Om du vinner en ny kund åt oss, kommer de att för alltid att vara förknippade med ditt konto och när kunden återvänder får du en annan avgift för inköpet!

Topp partners (som tjänar mer än 8000 pund i avgifter per månad) kan räkna med specialerbjudanden och förmånliga villkor gällande partnerskap!

Hur mäter NutriProfits försäljningen?

NutriProfits använder sitt eget avancerade system för spårning av försäljning som har marknadsförts av affilierade. Det spelar ingen roll hur du hänvisar en kund till oss - du kan vara säker på att avgiften för köpet alltid kommer att anknytas till ditt konto.


Registrera dig