Promuj Mass Extreme – konkurs SEO!

Zapraszamy do kolejnego konkursu SEO. Celem Partnerów jest wypozycjonowanie nowych bądź już istniejących stron sprzedażowych promujących produkt z kategorii kulturystyka Mass Extreme na słowa kluczowe, które zostaną udostępnione wyłącznie Partnerom biorącym udział w konkursie.

 

 

1. Nagrody

1. miejsce $2000
2. miejsce $1500
3. miejsce $1000

Podczas trwania konkursu, prowizja dla domen biorących w nim udział wynosić będzie aż 35%. Dodatkowo Partner z najwyższą ilością wygenerowanych prowizji otrzyma $1000.

2. Zasady konkursu

– Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla Partnerów NutriProfits,

– Udział w konkursie należy zgłosić w terminie 20.09.2017 – 31.10.2017 na adres e-mail: konkurs@nutriprofits.com,

– Gotowe strony sprzedażowe należy przesłać najpóźniej do 31.10.2017. Strony przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane w konkursie,

– Konkurs dotyczy takich krajów jak: Polska, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Francja, Szwecja oraz Portugalia,

– Zliczanie pozycji nastąpi 16.10.2017 i trwać będzie do 21.01.2018. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22.01.2018,

– Partnerzy mogą korzystać z domen, które posiadają historię. Jednocześnie w przypadku stron rankingowych NutriProfits zastrzega sobie konieczność umieszczenia produktu Mass Extreme na pierwszej pozycji,

– Słowa kluczowe dla których będą zliczane punkty zostaną udostępnione Partnerom po przesłaniu zgłoszenia na adres e-mail: konkurs@nutriprofits.com,

– Konkurs odbędzie się w przypadku zgłoszenia chęci udziału przez co najmniej 10 Partnerów. Przy niższej liczbie uczestników organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o jego anulowaniu,

– Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją przedstawionych zasad organizacji konkursu.

3. Punktacja konkursowa

Pozycja 1. 10pkt./dzień

Pozycja 2. 9pkt./dzień

Pozycja 3. 8pkt./dzień

Pozycja 4. 7pkt./dzień

Pozycja 5. 6pkt./dzień

Pozycja 6. 5pkt./dzień

Pozycja 7. 4pkt./dzień

Pozycja 8. 3pkt./dzień

Pozycja 9. 2pkt./dzień

Pozycja 10. 1pkt./dzień

4. Terminy

Termin wysyłania zgłoszeń do konkursu:

20.09.2017 – 31.10.2017

Rozpoczęcie zliczania pozycji:

16.10.2017

Zakończenie zliczania pozycji:

21.01.2018

Ogłoszenie wyników:

22.01.2018

5. Podsumowanie

Zadanie konkursowe obejmuje stworzenie strony sprzedażowej bądź wykorzystanie już istniejącej dla produktu Mass Extreme i wypozycjonowanie jej na wyżej wymienionych rynkach.