Konkurs SEO. Promuj Green Barley Plus!

 

Zapraszamy do kolejnego konkursu SEO. Celem Partnerów jest wypozycjonowanie nowych bądź już istniejących stron sprzedażowych promujących produkt z kategorii odchudzanie Green Barley Plus na słowa kluczowe, które zostaną udostępnione wyłącznie Partnerom biorącym udział w konkursie.

1. Nagrody

  1. miejsce $3000
  2. miejsce $1500
  3. miejsce $1000

Podczas trwania konkursu, prowizja dla domen biorących w nim udział wynosić będzie aż 35%.

2. Zasady konkursu

– Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla Partnerów NutriProfits,

– Udział w konkursie należy zgłosić w terminie 05.04.2018 – 31.05.2018 na adres e-mail: konkurs@nutriprofits.com,

– Gotowe strony sprzedażowe należy przesłać najpóźniej do 31.05.2018. Strony przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane w konkursie,

– Konkurs dotyczy takich krajów jak: Polska, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Francja, Czechy.

– Zliczanie pozycji nastąpi 23.04.2017 i trwać będzie do 22.07.2018. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23.07.2018,

– Partnerzy mogą korzystać z domen, które posiadają historię. Jednocześnie w przypadku stron rankingowych NutriProfits zastrzega sobie konieczność umieszczenia produktu Green Barley Plus na pierwszej pozycji,

– Słowa kluczowe dla których będą zliczane punkty zostaną udostępnione Partnerom po przesłaniu zgłoszenia na adres e-mail: konkurs@nutriprofits.com,

– Konkurs odbędzie się w przypadku zgłoszenia chęci udziału przez co najmniej 10 Partnerów. Przy niższej liczbie uczestników organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o jego anulowaniu,

– Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją przedstawionych zasad organizacji konkursu.

3. Punktacja konkursowa

Pozycja 1. 10pkt./dzień

Pozycja 2. 9pkt./dzień

Pozycja 3. 8pkt./dzień

Pozycja 4. 7pkt./dzień

Pozycja 5. 6pkt./dzień

Pozycja 6. 5pkt./dzień

Pozycja 7. 4pkt./dzień

Pozycja 8. 3pkt./dzień

Pozycja 9. 2pkt./dzień

Pozycja 10. 1pkt./dzień

4. Terminy

Termin wysyłania zgłoszeń do konkursu:

05.04.2018 – 31.05.2018

Rozpoczęcie zliczania pozycji:

23.04.2018

Zakończenie zliczania pozycji:

22.07.2018

Ogłoszenie wyników:

23.07.2018

5. Podsumowanie

Zadanie konkursowe obejmuje stworzenie strony sprzedażowej bądź wykorzystanie już istniejącej dla produktu Green Barley Plus i wypozycjonowanie jej na wyżej wymienionych rynkach.