Dołącz do konkursu SEO i zarabiaj na African Mango!

Zadaniem Partnerów jest wypozycjonowanie nowych bądź już istniejących stron sprzedażowych promujących produkt African Mango na słowa kluczowe, które zostaną udostępnione wyłącznie Partnerom biorącym udział w konkursie.

1. Nagrody

  1. miejsce 5000 zł
  2. miejsce 3000 zł
  3. miejsce 2000 zł

Podczas trwania konkursu, prowizja dla domen biorących w nim udział wynosić będzie aż 45%.

Dodatkowo Partner, który przygotuje najlepszą stronę pod względem graficznym i tekstowym otrzyma dodatkowy bonus w kwocie 500 zł.

2. Zasady konkursu

– Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla Partnerów NutriProfits,

– Udział w konkursie należy zgłosić w terminie 11.09.201630.09.2016 na adres e-mail: konkurs@nutriprofits.com,

– Gotowe strony sprzedażowe należy przesłać najpóźniej do 15.11.2016. Strony przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane w konkursie,

– Konkurs dotyczy takich krajów jak: Polska, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Francja oraz Szwecja,

– Zliczanie pozycji nastąpi 26.09.2016 i trwać będzie do 09.12.2016. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12.12.2016,

– Partnerzy mogą korzystać z domen, które posiadają historię. Jednocześnie w przypadku stron rankingowych NutriProfits zastrzega sobie konieczność umieszczenia produktu African Mango na pierwszej pozycji,

– Słowa kluczowe dla których będą zliczane punkty zostaną udostępnione Partnerom po przesłaniu zgłoszenia na adres e-mail: konkurs@nutriprofits.com,

– Konkurs odbędzie się w przypadku zgłoszenia chęci udziału przez co najmniej 10 Partnerów. Przy niższej liczbie uczestników organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o jego anulowaniu,

– Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją przedstawionych zasad organizacji konkursu.

3. Punktacja konkursowa

Pozycja 1. 10pkt./dzień

Pozycja 2. 9pkt./dzień

Pozycja 3. 8pkt./dzień

Pozycja 4. 7pkt./dzień

Pozycja 5. 6pkt./dzień

Pozycja 6. 5pkt./dzień

Pozycja 7. 4pkt./dzień

Pozycja 8. 3pkt./dzień

Pozycja 9. 2pkt./dzień

Pozycja 10. 1pkt./dzień

4. Terminy

Termin wysyłania zgłoszeń do konkursu:

11.09.2016 – 30.09.2016

Rozpoczęcie zliczania pozycji:

26.09.2016

Zakończenie zliczania pozycji:

09.12.2016

Ogłoszenie wyników:

12.12.2016

5. Podsumowanie

Zadanie konkursowe obejmuje stworzenie strony sprzedażowej bądź wykorzystanie już istniejącej dla produktu African Mango i wypozycjonowanie jej na wyżej wymienionych rynkach.