4 niezbędne składowe do odniesienia sukcesu z video marketingiem

skutecznyvideomarketing1Nie jest tajemnicą fakt, iż klipy wideo stają się coraz popularniejsze. Mogą one z uwagi na ten fakt stanowić istotny filar wspierający prowadzoną kampanię sieciową. Nie jest ważne czy dany klip stworzony został wyłącznie dla zabawy, dla celów informacyjnych czy też poradnikowych – może on odegrać istotną rolę w działaniach firmy zorientowanych na promocję.

Raport opublikowany przez Demand Metric pokazuje, że aż 70 procent przedsiębiorców działających w Internecie wykorzystuje w swoich strategiach materiały filmowe. Kolejne 82 procent z nich przyznaje, iż treści prezentowane odbiorcom w formie graficznej są wysoce skuteczne. Biorąc pod uwagę powyższe dane zauważyć można, że istnieje wiele powodów by rozważyć wprowadzenie treści wideo do prowadzonych działań zorientowanych na promocję marki. Warto też zapoznać się z poniższymi wytycznymi, a następnie wdrożyć je w życie. Pozwoli ci to odnieść jeszcze większy sukces w branży.

1. Określ cele filmu

Rozpocznij od określenia celów jakie pragniesz osiągnąć dzięki kampanii wideo. Chcesz zwrócić uwagę klientów na świadczone usługi lub oferowane produkty? Wykorzystać klipy jako narzędzie rekrutacyjne? A może starasz się zwiększyć świadomość marki?

Niezależnie od celu jaki ci przyświeca, konieczne jest określenie jasnych i przejrzystych wytycznych kampanii. Dopiero po przyjęciu trafnych założeń początkowych będziesz w stanie właściwie ocenić czy przeprowadzane następnie działania promocyjne przynoszą spodziewany rezultat. Należy też wypracować metodę szacowania skuteczności reklam. Przykładowo –miernikiem sukcesu może być ilość wyświetleń lub też osób, które zdecydowały się udostępnić materiał swoim znajomym.

2. Zorientowanie klipu na określonego odbiorcę

Aby sprawić, że klienci uznają twoje filmy za interesujące i warte uwagi, podczas tworzenia kampanii marketingowej skup się na widowni do której chcesz dotrzeć. Nie przegap również okazji wdrożenia kreatywnych rozwiązań które pozwolą ci pozyskać odbiorców w sposób wyróżniający twoją firmę na tle konkurencji.

3. Zachęć odbiorców do podjęcia działań

Niezależnie od tego jak wysokiej jakości jest materiał filmowy – może on nie przynieść spodziewanych skutków sprzedażowych lub też nie przełożyć się na konwersję w przypadku, gdy nie będzie zawierał bezpośredniej informacji o działaniach jakie oglądający materiał mają podjąć po zapoznaniu się z nim.  Zastanów się – podjęcia jakich kroków wymagasz od klientów? Aby osiągnąć możliwie najlepszy rezultat zastosuj w filmie wezwanie do działania w formie zarówno wizualnej jak i dźwiękowej.

4. Rozpowszechnianie klipów

Określając najlepsze sposoby rozpowszechniania stworzonych materiałów, nie zapominaj o mediach społecznościowych. Promuj swoje materiały przy pomocy różnorodnych kanałów komunikacyjnych oraz upewnij się, że klipy są zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych, jako że obecnie zauważalna większość użytkowników korzysta z tabletów oraz telefonów nowej generacji.

Cisco szacuje, że w przeciągu dwóch kolejnych lat materiały wideo generować będą aż 69 procent całkowitego ruchu sieciowego. Jako, że medium filmowe staje się coraz istotniejszym źródłem dostarczania klientom zarówno istotnych informacji jak i czystej rozrywki, powinno ono mieć wartość kluczową dla niemalże wszystkich marek, niezależnie od branży w jakiej operują. Warto więc rozważyć zastosowanie klipów wideo w prowadzonej lub wdrażanej kampanii reklamowej.